Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Gradane ne interesuje javna rasprava o opštinskom budžetu: Ulaganja, štednja, ali i više zarade

Gradane ne interesuje javna rasprava o opštinskom budžetu: Ulaganja, štednja, ali i više zarade04javna-rasprava

Na u utorak održanoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine za 2018. godinu u iznosu od 1,4 milijarde dinara, osim predstavnika jednog lokalnog udruženja i nevladine organizacije koja je ranije u saradnji sa opštinom anketirala oko 2.000 gradana o tome u koja ulaganja bi usmerili 100 miliona dinara iz opštinskog budžeta, nije ucestvovao nijedan gradanin, odbornik, zaposleni u lokalnoj samoupravi, a ni clanovi Opštinskog veca, sa cije se sednice budžet za narednu godinu upucuje na sednicu Skupštine opštine.

Inace, obaveštenje o javnoj raspravi koje je održano u 9 casova ujutro objavljeno je dan pre tog skupa, a nacrt Odluke u budžetu istog dana u poslepodnevnim casovima.
O budžetu su novinarima govorili predsednik opštine Dragan Tošic, nacelnica finansijskog odeljenja opštine Zorka Kosovac i šefica odseka za javne nabavke Jovana Topic.
U nacrtu Odluke o budžetu piše da planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine za 2018. godinu iznose 1.437.658.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 975.482.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 32.322.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 194.854.000 dinara i preneta sredstva 235.000.000 dinara.
U skladu sa Zakonom o nacinu odredivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeduju za 149 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodredeno vreme i 46 na odredeno vreme (od toga 19 izabranih i 12 postavljenih lica). Obezbeduju se i sredstva za plate predškolskoj ustanovi „Labud Pejovic“ Becej za 99 zaposlenih na neodredeno vreme i za 20 radnika na odredeno vreme.
U budžetskoj 2018. godini nece se obavljati obracun i isplata božicnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predvidenih posebnim i pojedinacnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2018. godini.
Na javnoj raspravi predsednik opštine Dragan Tošic je novinarima govorio o pojedinim planiranim ulaganjima u 2018. godini, recimo, o izgradnji kanalizacije u Maloj Bosni (to bi trebalo da bude višegodišnji projekat), o uredivanju kanala kod fudbalskog stadiona (trebalo bi da bude uradeno tokom 2018. godine), o planu da lokalna samouprava formira javno-privatno partnerstvo za izgradnju nove javne rasvete u gradu Beceju i u naseljenim mestima, receno je da bi cena tog posla bila oko 2,2 miliona evra, ali opština ne bi trebalo da uloži novac u taj poduhvat. Šefica odseka za javne nabavke Jovana Topic istakla je da u vezi sa tim projektom potrebno sacekati dozvolu republicke komisije i, po procenama, za oko cetiri meseca trebalo bi da opština bude u mogucnosti da raspiše oglas za izbor privatnog partnera.
Nacelnica finansijskog odeljenje Zorka Kosovac govorila je o pojedinostima nacrta Odluke o budžetu, o tome da ce naredne godine od poreza za zarade opštini ostati 74 odsto novca, dok ostalo ide u republicki budžet, a do sada je 80 odsto poreza ostalo lokalnim samoupravama, te su zato kod indirektnih korisnika i Opštinske uprave smanjeni neki od rashoda.
Što se plata tice, po uputstvu Ministarstva finansija, masa plata može da se poveca 5 odsto kod ustanova kulture, mesnih zajednica i Opštinske uprave – i to je uvecani rashod, te su neke stvari na drugim pozicijama rashoda smanjene, saopšteno je. „Kada se gledaju svi indirektni korisnici, njihov budžet nije povecan, nego je ostao isti, ili je smanjen u odnosu na 2017. godinu, zato što su svi dobili više za zarade, a zato su neke druge pozicije morale da se restriktivnije sagledaju, ali mislim da nece biti problema u funkcionisanju“, rekla je Kosovac.
Vaspitacice u decjem vrticu, što se tice zarada, došle su do nivoa koji su imale u 2014. godini, „Deset odsto im je vraceno i još imaju povecanje za 10 odsto, tako je dozvolilo Ministarstvo finansija“, objasnila je nacelnica finansijskog odeljenja.
Sve je predvideno za normalno funkcionisanje indirektnih korisnika, ustanova, direktnih korisnika, ali se vodilo racuna o uštedama i o racionalnom planiranju rashoda, receno je novinarima.
Na raspravi je postavljeno pitanje o tome koje su investicije planirane u budžetu od onih koje su gradani u oktobru mesecu predložili kada ih je lokalna nevladina organizacija u saradnji sa opštinom anketirala, ali je predsednik opštine odgovorio da vecina prioriteta gradana se podudara sa prioritetima lokalne vlasti, te da ce o tome biti više reci na sednici Skupštine opštine na kojoj treba da bude usvojen budžet, 26. decembra. O obezbedivanju novca za kulturu, jer, kako su konstatovali novinari, parafrazirajuci Cercilove reci, ako ne ulažemo u kulturu, necemo imati šta da branimo, a s tim u vezi i o tome da li je u budžetu za 2018. godinu predviden novac za kupovinu oko 4.500 knjiga za Narodnu biblioteku, a to je zakonska obaveza opštine, receno je da je ove godine obezbeden potreban novac. O predvidenom novcu za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu, pre svega za socijalno ugrožene mališane, nacelnica finansijskog odeljenja je rekla da je za socijalnu decju zaštitu (program za osobe sa invaliditetom po posebnom konkursu) predvideno 850.000 dinara i za program implementacije LPA po konkursu 400.000 dinara. „Ta cifra je ostala ista kao i prošle godine, nisam dobila nikakav zahtev da se tu nešto menja“.
Tošic je najavio i da je opštini odobren IPA projekat u vrednosti više od 100.000 evra za izgradnju male marine, medutim, IPA projekat koji je najavljen pocetkom godine za realizaciju „Tiskog vrbaka“ nije odobren.
Na raspravi je bilo reci o problemima u vezi sa davanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a predsednik opštine je rekao da ce opština uskoro ostati bez prihoda od zakupa zbog restitucije, postavljena su pitanja o tome zašto se ne ostvaruje Strategija održivog razvoja opštine, bar što se tice donošenja akcionih planova, pre svega je rec o antikorupcijskom planu, o tome zašto opština nema internog revizora, o broju i radu clanova Opštinskog veca itd.      

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *