Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Izveštaji javnih preduzeća: Zna se šta su radili „Potisje“, Vodokanal i Komunalac

Izveštaji javnih preduzeća: Zna se šta su radili „Potisje“, Vodokanal i Komunalactrg_fontane

Kvartalni izveštaji za prvo tromesečje 2020. godine o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 1. januara do 31. marta 2020. godine do 17. jula objavljeni su na zvaničnim internet stranicama javnih preduzeća Vodokanal i Komunalac, ali su na sajtu Toplane dostupni samo kvartalni izveštaji iz 2019. godine, a ne i za prvi kvartal 2020. godine.

Kvartalni izveštaj je objavljen i na sajtu komunalnog preduzeća „Potisje“ d.o.o. u većinskom vlasništvu opštine.

Javno objavljivanje izveštaja je obaveza javnih preduzeća i preduzeća u suvlasništvu lokalne samouprave.

Prihodi „Potisja“ umanjeni oko 70 odsto

U prvom tromesečju 2020. godine je u komunalnom preduzeću „Potisje“ u većinskom vlasništvu opštine Bečej ostvarena dobit u poslovanju koja je manja od planirane.

U tom vremenskom periodu smanjeni su prihodi od usluga.

Zbog vanrednog stanja priliv novčanih sredstava je značajno smanjen, te je likvidnost društva dovedena u pitanje.

Odlukom Vlade Srbije penzioneri koji čine 40% korisnika usluga „Potisja“ oslobođeni su plaćanja računa tri meseca, zatvorena su blagajnička mesta na kojima su naplaćivani računi, a stariji korisnici nisu bili u mogućnosti da račune plate elektronski, te iz tih razloga prihodi su umanjeni oko 70%, navodi se u izveštaju „Potisja“.

U prvom tromesečju nije bilo korekcije cene usluga, niti subvencija komunalnom preduzeću „Potisje“.

U tom periodu nije bilo novih ulaganja, navodi se u kvartalnom izveštaju „Potisja“ o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja od 1. januara do 31. marta 2020. godine.

„Potisje“ je u prvom tromesečju 2020. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 24.663.321 dinar i ukupne rashode u iznosu od 24.533.980 dinara, a rezultat poslovanja je dobit u bruto iznosu od 129.341 dinar.

Obračunat porez na dobit iznosi 19.401 dinar, a neto dobit je 109.940 dinara.

Poslovni prihodi u iznosu od 23.234.116 dinara manji su od poslovnih rashoda koji iznose 24.251.363 dinara, te je poslovni gubitak 1.017.247 dinara.

Prihodi su u okviru planiranih, ali su rashodi povećani, došlo je do povećanja cene goriva, kao i održavanja osnovnih sredstava, zbog dodatnih nepredviđenih kvarova, piše u izveštaju „Potisja“.

Navodi se da su finansijski prihodi 233.994 dinara manji od finansijskih rashoda koji iznose 282.647 dinara, te je finansijski gubitak 48.653 dinara.

Ostali prihodi u prvom tromesečju su 1.195.211 dinar, a ostalih rashoda u tom periodu nije bilo, što znači dobitak od 1.195.211 dinar.

Ostali prihodi su znatno veći od planiranih koji su nastali od naplate troškova izvršitelja, kao i naplate po osnovu opomena za neblagovremeno plaćanje računa.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvarena je dobit u iznosu od 129.341 dinar (bruto).

U prvom tromesečju je bilo malo ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 48.716 dinara.

Zalihe materijala, rezervnih delova i alata iznose 1.022.500 dinara (kante sa brojem, HTZ oprema, džakovi za sakupljanje sekundarnih sirovina) i neznatno su veće u odnosu na planirane.

Potraživanja od fizičkih i pravnih lica oko 17 miliona

Potraživanja od kupaca u zemlji, od fizičkih lica, iznose 9.877.462 dinara i 7.306.626 dinara od firmi i ustanova.

Druga potraživanja iz specifičnih poslova iznose 200.871 dinar.

Ostala potraživanja iznose 1.038.865 dinara.

Kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 1.295.000 dinara se odnose na kratkoročni zajam radnicima za nabavku zimnice i ogreva.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina ukupno iznose 836.578 dinara, na tekućim računima i u blagajni.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose 2.045.301 dinar, a odnose se na razgraničene troškove po osnovu premije osiguranja u iznosu od 385.197 dinara, razgraničene troškove po osnovu kamate-lizinga u iznosu od 1.660.103 dinara.

Vanbilansna aktiva iznosi 35.527.812 dinara, a odnosi se na menice i garancije.

Osnovni kapital firme iznosi 36.519.679 dinara od toga udeo opštine Bečej je 18.789.581 dinar, a udeo „Aliska tera“ d.o.o. iz Mađarske je 17.730.097 dinara.

Neraspoređene dobiti iz 2019. godine nema, a dobit za prvo tromesečje iznosi 129.341 dinar.

Gubitak iz ranijih godina je 13.948.534 dinara.

Obaveze iz poslovanja čine dugoročne obaveze: 17.158.328 dinara, od toga obaveze za finansijski lizing su 16.100.259 dinara, a dugoročni kredit u zemlji je 1.058.069 dinara.

Kratkoročne finansijske obaveze iznose 7.358.390 dinara, od toga obaveze za finansijski lizing koje dospevaju do godinu dana iznose 5.607.840 dinara, a kratkoročni krediti koji dospevaju do godinu dana iznose1.750.550 dinara.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji su 5.487.136 dinara, obaveze po osnovu zarada i naknada iznose 2.344.743 dinara, druge obaveze po osnovu drugih ugovora o radu, ugovora o dopunskom radu, putni troškovi zaposlenima, prema članovima skupštine društva itd. iznose 3.004.049 dinara.

Obaveze za porez na dodatu vrednost su 310.667 dinara.

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 3.044.737 dinara, odnose se na očekivanu naplatu od izvršitelja.

Vanbilansna pasiva iznosi 35.527.812 dinara, a čine je obaveze za menice i garancije.

Tokovi gotovine

U priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti spadaju naplaćena potraživanja od kupaca i ostali prihodi iz redovnog poslovanja koji su u prvom tromesečju manji od planiranih, zbog situacije izazvane koronavirusom.

U odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti spadaju isplate prema dobavljačima, dati avansi, zarade, itd.

Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 836.578 dinara.

Troškovi zaposlenih

Masa neto zarada na kraju prvog tromesečja iznosi 6.866.220 dinara koja je manja od planirane.

Masa bruto I zarada na kraju prvog tromesečja iznosi 9.527.580 dinara.

Masa bruto II zarada na kraju prvog tromesečja iznosi 11.113.922 dinara.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 41, 24 na neodređeno vreme, 17 na određeno vreme.

Naknade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima iznose 433.479 dinara, koja je veća od planirane zbog dodatnog angažovanja tri radnika.

Naknade članovima skupštine društva su 207.957 dinara, broj članova je dva.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla je 568.266 dinara.

Naknada po ugovoru o delu iznosi 39.308 dinara i odnosi se na jednog radnika.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima iznose 1.419.350 dinara.

Troškovi naknade direktoru proističu iz ugovora o međusobnim pravima i obavezama društva i direktora koji nije zasnovao radni odnos.

U prvom tromesečju došlo je do povećanja broja zaposlenih zbog povećanog obima posla i zbog zamene radnika koji je duže vreme na bolovanju, piše u izveštaju „Potisja“.

R.M. (Tekst je objavljen 24. jula u 804. broju Bečejskog mozaika)

Projekat „Odluke u ime građana 2020“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *