Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Javno-privatno partnerstvo: Ko i za koliko novca će da kosi u Bečeju?

Ko i za koliko novca će da kosi u Bečeju?858kosenje_odluke_u_ime

Odbornici Skupštine opštine Bečej 9. septembra bez ijedne reči rasprave dali su saglasnost na Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje usluge održavanja javnih zelenih površina na teritoriji opštine Bečej na koji je Komisija za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije prethodno dala pozitivno mišljenje.

Održavanje javnih zelenih površina sada je u nadležnosti JP Komunalac, ali samo 20 odsto posla obavljaju radnici javnog preduzeća, dok 80 odsto posla Komunalac dodeljuje drugom preduzeću u postupku javne nabavke.

Ukoliko se realizuje projekat javno-privatnog partnerstva, opština će posao održavanja javnih zelenih površina na 5 godina poveriti privatnom partneru, a rashodi opštinskog budžeta će biti slični kao i sada, jer opština finansira održavanje zelenih površina, navodi se u Predlogu projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje usluge održavanja javnih zelenih površina na teritoriji opštine Bečej.

Troškovi privatnog partnera godišnje bi trebalo da iznose 20 miliona dinara.

Po procenama iz opštine, za održavanje javnih zelenih površina lokalna samouprava trenutno na godišnjem nivou obezbeđuje oko 18 miliona dinara.

Razlozi za potragu za privatnim partnerom

Projekat javno-privatnog partnerstva (JPP) obuhvata poveravanje delatnosti i poslova održavanja zelenih površina i realizuje se kao ugovorno javno-privatno partnerstvo na određeni rok, tako što će opština Bečej, kao javni partner, zaključiti ugovor sa privatnim partnerom, izabranim kroz otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluge održavanja zelenih površina, za celokupno područje teritorije opštine. Razlozi za predlaganje realizacije projekta JPP su, s jedne strane, u nemogućnosti da opština u trenutnim uslovima organizuje ovu delatnost poveravanjem poslova nekom od postojećih javnih komunalnih preduzeća ili formiranjem novog, jer je procena da je za takvu aktivnost potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva, te da je potpuno racionalno i finansijski opravdana realizacija projekta ugovornog JPP.

Druga grupa razloga koja opredeljuje ovakvu odluku je mogućnost prenosa određenih rizika na potencijalno zainteresovanog privatnog partnera. Razlozi, odnosno opravdanost za ugovaranje JPP i rešavanje problema sadržani su u zakonskim obavezama lokalne samouprave u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti održavanja zelenih površina. Obavljanje delatnosti može biti predmet JPP imajući u vidu da se na privatnog partnera može preneti pružanje usluga u ovoj oblasti u skladu sa odredbama Zakona o JPP i koncesijama i Zakona o komunalnim delatnostima, piše u opštinskom predlogu projekta.

Šta će da obezbedi i da radi privatni partner?

Ukoliko bude bilo formirano JPP, zaštitom, očuvanjem, uređivanjem, održavanjem i unapređivanjem javnih zelenih površina u opštini Bečej baviće se privatni partner lokalne samouprave, a to podrazumeva održavanje parkova, drvoreda, zelenih površina na trgovima, kao i duž kolskog, pešačkog i biciklističkog saobraćaja, zaštitnog zelenila duž saobraćajnih površina, park šuma, spomen parkova, tu spadaju zatim i spomen groblja, kao i zelene površine koje pripadaju stambenoj zgradi u stambenim naseljima itd.

Održavanje javnih zelenih površina obavljaće se u Bečeju i naseljenim mestima Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević, Mileševo i Poljanice.

Program održavanja javnih zelenih površina se donosi na godišnjem nivou, a godišnjim planom predviđeno je održavanje zelenih površina, košenje travnjaka, uličnog i blokovskog zelenila, održavanje zelenih površina u parkovima, košenjem, održavanje zelenila u prigradskim naseljima, košenjem, košenje korovskih površina i neuređenih delova, košenje travnjaka po nalogu naručioca ili nadzornog organa.

Održavanje travnjaka podrazumeva aeraciju, prolećno grabljanje travnjaka pred prvo košenje, redovno košenje tokom godine sa sakupljanjem trave, utovar i odvoz u toku sezone, a u jesen se vrši sakupljanje lišća kao i odnošenje sa zelenih površina. Na mestima gde je potrebno radi se i ponovno podizanje uništenog.

Privatni partner opštine trebalo bi da kosi travnjak na ravnim terenima (3,5 miliona m2, 8 puta godišnje), da obavlja košenje na korovskim i neuređenim površinama (190.000 m2, 8 puta godišnje) i da uništava zeljastu vegetaciju na nepristupačnim tereni ma (3.000 m2, dva puta godišnje).

Privatni partner opštine biće obavezan da poseduje svu neophodnu opremu, kadrove i poslovni i drugi kapacitet definisan konkursnom dokumentacijom.

U predlogu projekta o javno-privatnom partnerstvu piše da su troškovi privatnog partnera opštine u prvoj godini obavljanja posla (ugovor bi se potpisalo na 5 godina) procenjeni na 20 miliona dinara.

U tom iznosu su bruto zarade 23 zaposlenih (prosečna bruto II zarada zaposlenih u privatnom sektoru za treći kvartal 2020. je iznosila 90.066,22 din), troškovi naknade za članove nadzornog odbora, troškovi osnovne opreme, nabavka voznog parka, nabavka opreme za osnovne delatnosti itd.

Međutim, na drugom mestu u projektu piše da su uslovi za obavljanje poslova i delatnosti održavanja javnih zelenih površina, što se prostorija tiče, jedna radna prostorija površine 12 m², a što se kadrovskog potencijala tiče, traži se 60 osoba na održavanju zelenih površina, pejzažni inženjer arhitekture, inženjer šumarstva, stručni saradnik na suzbijanju štetnih korova sa odgovarajućim sertifikatom, a od opreme se zahteva 60 leđnih trimera, 2 rajdera (mašina za košenje trave), 3 leđna duvača i jedna mašina za hidrosetvu, za stabilizaciju terena na podizanju travnjaka.

Kontrolori

Uređenje i održavanje javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem programu, koji donosi Javno preduzeće Komunalac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu. Saglasnost na godišnji program daje Skupština opštine Bečej, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Opština će da kontroliše privatnog partnera preko Komunalca. Opština Bečej će prilikom potpisivanja javnog ugovora sa izabranim ponuđačem tražiti i dostavljanje sredstava finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza, bezuslovne bankarske garancije plative na prvi poziv. Opština će predvideti u konkursnoj dokumentaciji da bankarska garancija za ispunjenje ugovornih obaveza mora trajati najmanje tri dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, odnosno realizaciju javnog ugovora.

Plaćanje naknade privatnom partneru

U vezi sa plaćanjem naknade privatnom partneru u predlogu projekta javno-privatnog partnerstva za održavanje javnih zelenih površina piše da će na osnovu overenih zapisnika i izveštaja o izvršenom tretmanu od strane nadzornog organa opštine i dostavljene ispravne fakture u skladu sa javnim ugovorom, opština isplatiti privatnom partneru naknadu za izvršene usluge u roku od 45 dana.

K.D.F.

Projekat „Odluke u ime građana 2022“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *