Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Nema ko da štiti interese opštine: Kako smo ostali bez pravobranioca?

Kako smo ostali bez pravobranioca?

Opština Bečej je u situaciji u kakvoj nije bila odavno.

Trenutno, naime, ne postoji opštinski pravobranilac koji se stara o zaštiti imovinsko-pravnih interesa lokalne samouprave. Ne treba trošiti reči da bi se objasnilo koliko je ova funkcija značajna.

Takvo stanje je nastupilo 20. oktobra ove godine, kada je zamenica nepostojećeg pravobranioca Ljiljana Andrić podnela ostavku i istog dana je postavljena za zamenicu državnog pravobranioca sa sedištem u Novom Sadu.

Prethodno, u martu 2021. godine, opštinska pravobraniteljka Vesna Živković podnela je ostavku zbog odlaska u penziju, a lokalna samouprava do danas nije postavila novog pravobranioca.

Ostavka zamenice pravobranioca konstatovana je na sednici Skupštine opštine Bečej 25. oktobra, a predsednik bečejskog parlamenta Igor Kiš je potom, odgovarajući na pitanje novinara da li nepostojanje pravobranioca u opštini prihvatljivo, uobičajeno i normalno, rekao: „To uopšte nije uobičajeno, nije ni normalno, to je jedna potpuno nova stvar, pošto se sa ovakvim činjeničnim stanjem nismo suočili u proteklih, mogu da kažem, možda i preko 15-20 godina, te uprava, skupština, a i Veće mora da nađe za to neko adekvatno rešenje u nekom hitnom vremenskom roku“.

Slično pitanje su novinari postavili i predsedniku opštine Vuku Radojeviću koji je rekao da je on, kada je izabran za predsednika opštine pre oko pola godine, zatekao stanje u opštini bez pravobranioca, te da se do 20. oktobra nije zasigurno znalo da li će zamenica pravobranioca biti izabrana za rad u državnom pravobranilaštvu, ali je rekao da će se raditi na rešavanju problema postavljanja opštinskog pravobranioca.

Ko može da bude pravobranilac?

Novi pravobranilac trebalo bi da bude postavljen rešenjem Skupštine opštine Bečej, na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, na period od pet godina. Za pravobranioca i zamenika pravobranioca opštine može biti postavljena osoba koja ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koja je završila pravni fakultet i položila pravosudni ispit, a dostojna je pravobranilačke funkcije.

Pravobranilac treba da ima minimum sedam godina radnog iskustva na poslovima pravne struke nakon položenog pravosudnog ispita, a zamenik pravobranioca najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pravne struke nakon položenog pravosudnog ispita.

Šta radi pravobranilaštvo?

Opštinsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa opštinu Bečej radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa opštine.

Osim toga, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pred sudovima, organima uprave i nadležnim organima zastupa organe opštine, posebne organizacije, službe i druge organizacije, koje nemaju svojstvo pravnog lica, organe i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravnih lica, a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta opštine i ustanove čiji je osnivač opština, a čije finansiranje se obezbeđuje iz budžeta opštine, u pravnim postupcima u kojima svi subjekti učestvuju kao stranke, ili umešači, o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku i u svim drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bečej preduzima i postupke koje prethode vođenju postupka, sačinjava opomene, predloge za sporazumno rešenje spornih odnosa, zaključuje vansudska poravnanja, daje pravna mišljenja na ugovore, odluke i druge akte imovinskopravnog karaktera.

Opštinskom pravobranilaštvu opštine Bečej mogu se dostaviti radi davanja pravnog mišljenja nacrti pravnih poslova koje zaključuju subjekti koje zastupa ako ti pravni poslovi za predmet imaju imovinska prava i obaveze opštine Bečej, odnosno tih subjekata.

Propisano je i da pravobranilaštvo jedinice lokalne samouprave dužno da podnese tužbu za poništenje ugovora o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave, ako je ugovor zaključen suprotno propisima o javnoj svojini.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *