Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

U novoj uredbi malo novina: Koliko prihoda „sme“ da ima energetski ugrožen kupac?

Koliko prihoda „sme“ da ima energetski ugrožen kupac?

Nova Uredba o energetski ugroženom kupcu stupila je na snagu 19. decembra i već tokom prošle nedelje stvorena je prilična gužva u lokalnoj administraciji u Bečeju, jer su građani mislili da zbog nove uredbe moraju da podnesu nove zahteve za umanjenje računa, te da, ukoliko spadaju u kategoriju energetski ugroženog kupca, osim na umanjenje računa za struju kao dosad, po novoj uredbi imaju pravo i na umanjenje računa za gas ili za toplotnu energiju.

Međutim, to nije tako, energetski ugroženi kupci i dalje imaju pravo na umanjenje samo jednog računa – mogu da izaberu da li će to da bude električna energija, prirodni gas ili toplotna energija.

Podsetimo da su novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu propisani kriterijumi koje građani, odnosno domaćinstva moraju da ispune da bi imali pravo da plaćaju niže račune za navedene energente.

Kada je kriterijum za sticanje statusa energetski ugroženog kupca materijalni položaj, propisano je koliko mogu da iznose maksimalni mesečni prihodi, ali i površina stana, odnosno kuće u kojoj kupac živi. Kriterijum o površini kuće ne uzima se u obzir za seoska domaćinstva.

Na status energetski ugroženog kupca imaju pravo i građani koji primaju novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i građani kojima je zbog zdravstvenog stanja neophodno svakodnevno korišćenje aparata ili uređaja na struju. Na njih se, da bi stekli status energetski ugroženog kupca, ne primenjuju uslovi o nivou prihoda i kvadraturi prostora u kojem žive.

Kada je reč o materijalnom položaju kao kriterijumu za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, prema uredbi ukupan mesečni prihod domaćinstva, zavisno od broja članova, kreće se od 21.074,68 dinara (jednočlano domaćinstvo) do 82.711,93 dinara (domaćinstvo sa šest članova), a ako u domaćinstvu živi više od šest članova, za svakog dodatnog člana dodaje se 12.327,45 dinara. Ovi iznosi usklađivaće se sa inflacijom svakog 1. aprila i 1. oktobra.

Imovno stanje podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva, a koja je utvrđena zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, uvećane za 10 kvadratnih metara.

Ukupna „dozvoljena“ površina stambene jedinice je od 40 m² za jednočlano domaćinstvo, a 96 m² za šestočlano i veće domaćinstvo.

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje.

Za ove građane takođe ne važe propisani kriterijumi o nivou prihoda i površini stambene jedinice u kojoj žive.

Zahteve za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, po bilo kom od navedenih osnova, podnose domaćinstva organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Rok za odgovor lokalne samouprave na zahteve je najduže 30 dana.

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju, za sve mesece: za jednočlano domaćinstvo120 kWh mesečno; za dvočlano i tročlano domaćinstvo160 kWh mesečno; za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 200 kWh mesečno; za šestočlano i veće domaćinstvo 250 kWh mesečno.

Umanjenje u novcu, recimo, za četvoročlano domaćinstvo koje za jedan mesec potroši oko 700 kilovat-časa struje, iznosi oko 1.900 dinara.

Umanjenja za prirodni gas moguća su samo na račune za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar: za jednočlano domaćinstvo – 359 kWh mesečno; za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 462 kWh mesečno; za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 616 kWh mesečno; za šestočlano i veće domaćinstvo – 770 kWh mesečno.

Umanjenje računa za toplotnu energiju se primenjuje za svaki mesec za koji se ispostavlja račun: za jednočlano domaćinstvo 60% mesečnog računa; za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50% mesečnog računa; za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45% mesečnog računa; a za šestočlano i veće domaćinstvo, 40% mesečnog računa, piše u uredbi.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *