Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Rasprava o komunalnim taksama: Komunalne takse su prihodi opštine

Komunalne takse su prihodi opštineIlustracija: pexels.com

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor opštine, u postupku pripreme nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina pozvalo je građane i stručnu javnost da da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare na nacrt do 19. decembra.

Po okončanju javne rasprave biće analizirane primedbe i sugestije, te će biti sačinjen izveštaj o javnoj raspravi koji će biti objavljen na internet stranici opštine Bečej.

Potom lokalni parlament usvaja novu opštinsku Odluku o lokalnim komunalnim taksama kojom bi se regulisale lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine Bečej i bili bi utvrđeni obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Prethodna opštinska odluka o lokalnim komunalnim taksama doneta je pre oko godinu dana.

Takse od isticanja firmi do držanja vozila

Po nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina, lokalne komunalne takse plaćaju se za isticanje firme na poslovnom prostoru, držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga ili drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, držanje sredstava za igru („zabavne igre“), korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom itd. Lokalne komunalne takse su izvorni prihodi opštine.

Nova odluka u lokalnim komunalnim taksama trebalo bi da se primenjuje od 1. januara 2023.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Na zahtev obveznika takse, Opštinsko veće opštine Bečej može da smanji visinu obaveze organizatoru manifestacije od značaja za opštinu Bečej.

Naknadu za korišćenje javnih površina ne plaćaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava.

Naknada za korišćenje javnih površina po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova ne plaća se ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine vrši zbog izgradnje, rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća u svrhu dovođenja objekata u funkciju.

Utvrđivanje taksi

Obveznik takse i naknade za korišćenje javne površine je dužan da pre korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse ili naknade za korišćenje javne površine, pribavi rešenje nadležnog organa.

Lokalne komunalne takse se utvrđuju u godišnjem iznosu, odnosno srazmerno dužini vremena korišćenja prava, predmeta i usluga. Naknade za korišćenje javne površine utvrđuju se u dnevnim iznosima po m2.

Obveznik lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i za držanje sredstava za igru („zabavne igre“), dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse organizacionoj jedinici opštinske uprave opštine Bečej nadležnoj za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda najkasnije do 31. marta u godini u kojoj se utvrđuje taksa.

Ako obveznik takse ne podnese prijavu za korišćenje prava, predmeta i usluga, odnosno ne prijavi nastalu promenu, taksena obaveza se utvrđuje na osnovu podataka kojima raspolaže opštinska uprava.

Utvrđivanje i naplatu taksi i naknada obavlja lokalna samouprava, putem organizacione jedinice nadležne za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda.

Za isticanje firme i do 460.000 dinara

Po nacrtu nove odluke iznos takse za isticanje firme može da bude i 460.000 dinara godišnje.

Tarifa lokalnih komunalnih taksi varira od zone do zone. Za isticanje firme na poslovnom prostoru plaća se taksa u godišnjem iznosu, po zonama (tarifni broj 1).

Pod firmom podrazumeva se svaki istaknuti naziv ili ime na poslovnom prostoru, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja delatnost.

Taksa se naplaćuje mesečno u visini jedne dvanaestine godišnjeg iznosa takse do 15. u mesecu, za prethodni mesec.

Bankarstvo, osiguranje imovine i lica, elektroprivreda, poštanske, mobilne i telefonske usluge, proizvodnja i trgovina naftom i derivatima nafte, proizvodnja i trgovina na veliko duvanskim proizvodima, kladionice, kazina, kockarnice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga, noćni barovi i diskoteke plaćaju 460.000 dinara u ekstra zoni, 410.000 u prvoj, 370.000 u drugoj, 330.000 u trećoj i 270.000 u četvrtoj zoni. Takse za velika pravna lica su 135.000 dinara u ekstra zoni, 120.000 u prvoj, 110.000 u drugoj, 100.000 u trećoj i 90.000 u četvrtoj.

Srednja pravna lica i preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50 miliona dinara, u ekstra zoni plaćaju 90.000 dinara, u prvoj 80.000, u drugoj 70.000, u trećoj 60.000, u četvrtoj 50.000 dinara.

Takse za vozila

Takse pod tarifnim brojem 2 plaćaju se za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, prilikom registracije plaća se taksa u godišnjem iznosu.

Takse, zavisno od vozila, variraju od 570 do 7.110 dinara.

Vlasnici putničkih vozila i motocikla, osobe sa invaliditetom sa 80 i više procenata telesnog oštećenja ili kod kojih postoji oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 i više procenata, ne plaćaju komunalnu taksu.

Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za preuređena putnička vozila i bicikle sa pomoćnim motorom koje koriste osobe sa invaliditetom, niti za specijalna vozila javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština, kao i za ona vozila za koja se ne plaća naknada za upotrebu i korišćenje puteva, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Takse za korišćenje javne površine

Taksa za tarifni broj 3 plaća se za korišćenje prostora na javnim površinama, odnosno ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe – osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata domaće radinosti – za postavljanje objekata i uređaja za obavljanje delatnosti, za postavljanje stolova i stolica ispred svog poslovnog prostora (bašte i sl.), za postavljanje privremenih objekata za izvođenje zabavnih programa, odnosno za privremeno zauzimanje javne površine radi održavanja zabave, javne manifestacije i drugih predstava, priredbi i prezentacije proizvoda (sajam, cirkuske predstave, luna-parkovi i druge zabavne priredbe i predstave), za postavljanje privremenih objekata (tezgi, prodajnih pultova, prodajnih punktova i slično), odnosno za privremeno zauzimanje javne površine prilikom održavanja javne manifestacije i prezentacije proizvoda, odnosno priredbe, sajma i drugih sličnih manifestacija, za postavljanje objekata kioska na javnim površinama za obavljanje delatnosti, za zauzimanje javnih površina za namene koje nisu predviđene prethodnim tačkama, za korišćenje privremenih i povremenih parkirališta, za korišćenje javnih površina za par[1]kiranje i zaustavljanje lakih dostavnih vozila radi utovara i istovara robe u cilju snabdevanja prodavnica, itd.

Takse se kreću od 8,66 do 125 dinara po kvadratnom metru.

Za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju plaća se taksa, recimo, 6,45 dinara, pa i 50 dinara po kvadratnom metru ili dužnom metru po danu. Ako se raskopavanje vrši u periodu od 15. novembra do 1. marta, naknada se uvećava za 50%.

Naknada se povećava za 50% ukoliko se dozvoljeni rok za raskopavanje javnih površina produžava za 15 dana, a ukoliko se rok produži više od 15 dana, taksa se povećava za 100%.

B.M. (Tekst je objavljen 16. decembra 2022. u 862. broju Bečejskog mozaika)

Projekat „Odluke u ime građana 2022“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *