Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Konkurs za kupovinu seoskih kuća: Država obezbeđuje do 1,2 miliona dinara

Konkurs za kupovinu seoskih kuća: Država obezbeđuje do 1,2 miliona dinaratrg_fontane

Ministarstvo za brigu o selu nedavno je objavilo konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mogu da se prijave supružnici, vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici (do 45 godina starosti), koji ispunjavaju propisane uslove za učešće na i jedan od alternativnih uslova na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu kuće sa okućnicom ne može biti veći od 1.200.000 dinara, niti ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom može biti viša od 1.200.000 dinara.

Za deo obrasca koji popunjava lokalna samouprava podnosioci prijave iz Bečeja treba da se obrate Odeljenju za privredu u kancelariju broj 15 ili da se informišu pozivom telefonskih brojeva 021/6811-825 i 021/6811-823.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju navedene uslove: da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa propisanom dokumentacijom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs); da su državljani Republike Srbije; da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije; da imaju manje od 45 godina života; da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca; da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa; da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu; da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti); da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Pored svih obaveznih uslova za učešće na konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova: žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice; poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije; žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu; obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kućena selu.

Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021.godine.

Više o konkursu možete da pročitate na https://www.mbs.gov.rs/doc/konkursi/tekst-javnog-konkursa-seoske-kuce.pdf.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *