Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Konkurs za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini: Za bračne i vanbračne parove najviše po milion dinara

Konkurs za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini: Za bračne i vanbračne parove najviše po milion dinaratrg_fontane

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je 1. marta konkurs za dodelu bespovratnih sredstava na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima.

Na konkursu, na koji se prijave primaju do 30. aprila, mogu da učestvuju parovi sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.

Seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Na konkursu biće raspodeljeno 30 miliona dinara, a iznos dodeljenog novca za jedan par ne može biti viši od milion dinara.

Ciljevi konkursa su podsticanje razvoja ruralnih sredina, povećanje broja žena koje su vlasnice nepokretnosti, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta itd.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa zakonom. Učesnici u trenutku podnošenja prijave moraju da ispunjavaju i uslove da jedan od njih nije stariji od 40 godina života, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja konkursa, da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti, da građevinska vrednost nepokretnosti ne prelazi iznos od 2 miliona dinara.

Prijave na konkurs i dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
Više o potrebnoj dokumentaciji o formularima na sajtu Zavoda: http://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-A%D1%83%D1%9B%D0%B5-2018.pdf.

Na prošlogodišnjem konkursu za kupovinu seoskih kuća po milion dinara, a u nekoliko slučajeva nešto više od 900.00 dinara, dobile su 43 porodice, među njima i dve za kupovinu kuća u Radičeviću i Bačkom Gradištu.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *