Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Opština Bečej: Nema registra zagađivača, samo podaci o obveznicima

<strong>Nema registra zagađivača, samo podaci o obveznicima</strong>

Javnost u opštini Bečej veoma malo zna o lokalnom registru zagađivača i o – eventualno – izrečenim kaznama eventualnim zagađivačima. Isti je slučaj i sa novinarima. Uprkos uredno dostavljenom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, redakcija Bečejskog mozaika je dobila polovične odgovore i dokumentaciju na postavljena pitanja.

Odgovor Odseka zaštite životne sredine Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine opštine Bečej na zahtev za kopijom lokalnog registra zagađivača i o datumima ažuriranja registra u poslednjih 5 godina, te o eventualnim izrečenim kaznama glasi: „Podaci o zagađivačima, vezano za Lokalni registar zagađivača opštinske uprave Bečej obrađuju se u Odseku zaštite životne sredine Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Nema podataka o uspostavljanju tabele Lokalnog registra u opštini Bečej, ali postoji uputstvo za vođenje registra i obrasci za popunjavanje. Na sajtu opštinske uprave Bečej, u opciji Servis građana – Zaštita životne sredine, mogu se naći podaci o obveznicima koji su za lokalni registar zagađivača opštine Bečej dostavili podatke za 2020, 2021. i 2022. godinu. Podaci dostavljeni opštinskoj upravi za lokalni registar zagađivača ažuriraju se po potrebi, a u skladu sa obimom dostavljenih podataka“.

Na zahtev o eventualno izrečenim kaznama, redakcija Bečejskog mozaika nije dobila odgovor, niti dokumentaciju.

Na dodatno pitanje novinara o tome da li je u poslednjih pet godina bilo izrečenih kazni za zagađivače, u lokalnoj samoupravi je rečeno da u toj oblasti postoji preklapanje nadležnosti sa pokrajinom, te da opština može da u nekim slučajevima nalaže mere, te da je 2022. godine bilo naloženih mera, ali nije precizirano kakvih.

Inače, po podacima iz opštine, obveznici koji su za lokalni registar zagađivača dostavili podatke za 2020. godinu su: Gas Bečej d.o.o, Pilana IBI Bačko Petrovo Selo, MGM Plamen kompani d.o.o. Bečej, Flora internacional d.o.o. Bečej, Potisje Bečej d.o.o. Bečej, Vranješ M promet d.o.o. Bečej, Linde Gas Srbija a.d. Bečej, Bečejpromet Bečej, JP Vodokanal Bečej, Tisa zemljoradničk zadruga Bačko Petrovo Selo, Agroprodukt Šinkovič d.o.o. Bečej, MK produkt d.o.o. Radičević, Agrocentrum d.o.o. Bečej, Ratar-promet d.o.o. Bečej, Sigma promet Bečej, Agroselokiš d.o.o. Bačko Petrovo Selo.

Za 2021. godinu podatke su dostavili: Linde Gas Srbija a.d. Bečej, Victorialogistic Radičević i Bečejpromet Bečej, a za 2022. godinu: Linde Gas Srbija a.d. Bečej, Victorialogistic Radičević.

Zatvaranje lokalnog smetlišta „Botra“ najavljeno je za 2022. godinu, međutim, smetlište nije i neće biti zatvoreno ove godine, a na pitanja šta je dosad učinjeno u lokalnoj samoupravi u cilju zatvaranja smetlišta, kada će ono biti zatvoreno, da li je doneta odluka o izgradnji, lokaciji i finansiranju izgradnje transfer-stanice, da li je u doneta odluka o odnošenju smeća iz opštine Bečej na regionalnu deponiju, iz opštine Bečej je saopšteno: „Donet je Lokalni plan upravljanja otpadom 2021-2031. sa predviđenim planom zatvaranja postojećeg opštinskog odlagališta otpada. Budući da zatvaranje smetlišta predstavlja niz kompleksnih radnji i zavisi od više faktora, teško je predvideti dinamiku svih poslova do konačnog zatvaranja smetlišta. Prema sadašnjim podacima, procena je da je kapacitet postojećeg odlagališta otpada opštine Bečej dovoljan za otprilike, narednih godinu do dve dana, budući da zatvaranje smetlišta zavisi i od popunjavanja kapaciteta istog. Nakon tog perioda planiran je prenos otpada na regionalnu deponiju. Prema odluci Vlade Republike Srbije iz 2018. godine, za opštinu Bečej planiran je regionalni sistem Kikinda. Ne postoji odluka o izgradnji transfer stanice. S obzirom na to da izgradnja transfer stanice takođe predstavlja ozbiljan projekat, potrebno je izvesno vreme za realizaciju istog. Trenutno se radi na odabiru najpogodnijih lokacija“.

Na pitanje da li nadležne opštinske službe/ inspekcije kontrolišu odlaganje opasnog otpada na teritoriji opštine Bečej odgovoreno je: „Nadležni operater na deponiji kontroliše svaki ulaz otpada na odlagalište, gde je zabranjeno unošenje opasnog otpada. Opštinska inspekcija zaštite životne sredine ne kontroliše opasan otpad. Za kontrolu opasnog otpada, kod imaoca ove vrste otpada, nadležna je pokrajinska inspekcija zaštite životne sredine. Svi podaci o opasnom otpadu dostavljanju se Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije“.

K.D.F.

Projekat „Odgovorno rukovanje otpadom je mogućnost – ne problem“ (II deo) je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *