Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Prodaja građevinskog zemljišta kraj Dolme: Parcelu kupili Bečejci

Prodaja građevinskog zemljišta kraj Dolme: Parcelu kupili Bečejcitrg_fontane

Krajem maja okončan je rok za prijavu na oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej, parcele koja se nalazi u Bečeju u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“. Prema nezvaničnim informacijama, parcelu površine 1 ha 25 a 46 m² kupila je jedna bečejska kompanija.

Uskoro se očekuje objavljivanje oglasa za prodaju još jedne parcele, takođe u zoni Komercijalne banje.
Podsetimo da je Skupština opštine Bečej na sednici održanoj 13. aprila 2018. godine raspisala oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine (parcela 5429/1 katastarska opština Bečej, gradsko građevinsko zemljište, pašnjak 1. klase javne svojine opštine Bečej, upisane u LN broj 13771 k.o. Bečej kod RGZ – Služba za katastar nepokretnosti Bečej), da je oglas na internet sajtu opštine Bečej objavljen 23. aprila, a rok za podnošenje ponuda bio je 30 dana. Početna cena građevinskog zemljišta je za površinu cele parcele bila oko 7,4 miliona dinara.
Na pomenutoj parceli je dozvoljena gradnja objekata u zoni „Kompleks hotela“ po uslovima u skladu sa odredbama Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju („Sl. list opštine Bečej“ br. 1/11 i 3/12), a obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.
Vrsta i namena planiranih objekata: glavni objekat hotel (kao slobodnostojeći objekat) u okviru hotela moguće je smestiti sve prateće sadržaje banjsko turističko-trgovinskih usluga (restorani, kafei, tretmani za relaksaciju i ulepšavanje, kao i pratećih sadržaja banjskih usluga i trgovine u svrhu turizma). Što se pratećih objekata tiče, nije dozvoljena izgradnja drugih objekata na parceli, sem ako su to bazeni (koji se ne obračunavaju u parametre izgrađenosti i iskorišćenosti parcele) zasene i prostorije za održavanje bazena. Pomoćne prostorije se moraju smestiti u okviru glavnog objekta. Dozvoljeni indeks zauzetosti: maksimalni indeks zauzetosti 40% a minimalni 30%.
Dozvoljena spratnost i visina objekta: spratnost glavnog objekta je maksimalno P+6+Pk, a minimalno P+4.  Dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže kao i bazena, ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode.
Namena etaža u ovoj zoni utvrđuje se u odnosu na funkciju i način korišćenja objekata i to: podrum za pomoćne prostorije, suteren za ugostiteljsko-zabavne i pomoćne prostorije, prizemlje za poslovne i smeštajne prostorije, sprat za poslovne i smeštajne prostorije, potkrovlje za smeštajne prostorije.
Objekat bazena može biti u sklopu glavnog objekta ili kao odvojeni objekat kada je od glavnog objekta i od susednih parcela odmaknut minimum 4 metra.
Svi troškovi izgradnje objekata i priključaka na infrastrukturu padaju na teret kupca, odnosno investitora.
Kupac takođe ima obavezu da, na osnovu odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člana 88 Zakona o planiranju i izgradnji, u svojstvu investitora, plati naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta čija visina će se utvrditi posebnim rešenjem.
Kupac se obavezuje da kupljeno zemljište privede nameni izgradnjom objekata, u roku od 3 godine, računajući rok od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac u ovom roku ne privede zemljište nameni ili koristi kupljeno zemljište protivno nameni za koju mu je prodato, stiču se uslovi za raskid ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta. U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garantnog iznosa za učešće u postupku otuđenja građevinskog zemljišta.

R.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *