Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Anketa o životnoj sredini: Šta građani znaju o otpadu, kanalizaciji, reciklaži?

Građani opštine Bečej u maloj meri su informisani o postojanju Lokalnog plana upravljanja otpadom i u planu predviđenim merama i troškovima.

Preliminarni rezultati popisa: U opštini Bečej 6.269 stanovnika manje

Opština Bečej je za 11 godina izgubila više od 6.000 stanovnika, govore preliminarni rezultati popisa stanovništva koji je organizovan u oktobru prošle godine.

Anketa o životnoj sredini: Šta građani znaju o otpadu, reciklaži, kanalizaciji?

Građani opštine Bečej u maloj meri su informisani o postojanju Lokalnog plana upravljanja otpadom i u planu predviđenim merama i troškovima. Takođe imaju veoma malo informacija ili ne znaju ništa o postojanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej, niti o trošenju novca iz tog fonda. Imaju delimične podatke o najvećim divljim deponijama, ali samo meštani imaju podrobne informacije o pojedinostima u vezi sa uklanjanjem divlje deponije u Mileševu.