Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Uputstvo o zaštiti zdravlja učenika i zaposlenih: Distanca, maske, izolacija zaraženih

Uputstvo o zaštiti zdravlja učenika i zaposlenih: Distanca, maske, izolacija zaraženihtrg_fontane

Na sajtu Vlade Srbije objavljeno je Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole (Preporuke za bezbedan povratak u škole tokom trajanja pandemije kovid-19), međutim, to uputstvo do 31. avgusta nije prosleđeno roditeljima dece u svim školama na teritoriji opštine Bečej.

U uputstvu se govori o edukaciji o novom koronavirusu, o održavanju higijene u školama, o načinu funkcionisanja nastave, o nošenju maski, ali i o tome šta je predviđeno ako neko dete ili nastavno/vannastavno osoblje u školi ima simptome zaraze novim koronavirusom.

Uputstvom je predviđeno da je pre početka školske godine trebalo da bude organizovana edukacija školskog osoblja o načinima i značaju prevencije kovid-19 u školskoj sredini, te da je prvi dan školske godine posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencije kovid-19 u školskoj sredini.

Pominju se i edukativni materijali i video filmovi o načinima i značaju prevencije koji treba da budu postavljeni na sajt škole i na vidljivim mestima u prostorijama škole.

Proveravanje temperature, najviše 15 učenika u učionici

U cilju smanjenja rizika unosa koronavirusa u školsku sredinu predviđene su sledeće mere: učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije; roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu; isto treba da učini nastavno i nenastavno školsko osoblje; potrebno je održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara; u učionicama treba da bude najviše 15 učenika sa obezbeđenim 4 kvadratna metra po detetu i po jedno dete u svakoj klupi; treba edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije i postaviti obaveštenja/postere o održavanju fizičke distance; preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.

Potrebno je obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje), što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije itd).

Nastavu fizičkog vaspitanja treba organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt, odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima; ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko, obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance; ukoliko sala ima dva ulaza iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve; pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte itd.), očistiti/oprati salu i provetriti je; savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red prema instrukciji nastavnika tako da se obezbedi 4 kvadratna metra po učeniku.

Potrebno je, zatim, ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.

Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.

Neophodno je organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete.

Nošenje maski

Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.

Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu sve do dolaska do svoje klupe.

Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora. Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.

Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Pranje ruku

U uputstvu se navodi i mera redovnog pranja ruku. Ruke treba prati, piše u uputstvu, „higijenski ispravnom vodom za piće“ i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola.

Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane.

Posle 3 do 4 dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

Pranje ruku je obavezno prilikom ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba, piše u uputstvu.

Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale treba postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola, a na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (toaleti, učionice).

Čišćenje najmanje dva puta dnevno

Predviđeno je i redovno čišćenje školske sredine: mehaničko čišćenje vodom i sapunom ili deterdžentom, trljanjem i struganjem, počev od čistijih ka prljavijim površinama, krećući od onih postavljenih više ka nižim, završno sa podom i korišćenjem čistih krpa (različite za različite površine i prostorije, npr. posebna za WC šolju, lavabo, podove, klupe…) i svežih rastvora sredstava kojima se čisti.

Postupak dezinfekcije određenog prostora ili ustanove (u ovom slučaju škole) podrazumeva niz procedura u kojima se upotrebljavaju različite metode i dezinfekciona sredstva, a koje obavljaju ovlašćene ustanove i stručna i obučena lica onda kada za to postoji opravdana potreba, te se za te potrebe preporučuje angažovanje ovlašćenih ustanova.

Rutinska dezinfekcija prostorija škole se ne preporučuje. Dezinfekcija koju može da obavi školsko osoblje se odnosi samo na dezinfekciju zajedničkih predmeta koji se često dodiruju (školske klupe, stolovi u trpezariji, sportska oprema, kvake, ručke na prozorima, školski pribor – šestar, lenjir) i to isključivo sredstvima na bazi 70% alkohola i nakon mehaničkog čišćenja vidljivo zaprljanih površina. Nekontrolisana i nekritička upotreba dezificijenasa može dovesti do niza negativnih efekata po zdravlje dece, nastavnog i školskog osoblja kao što su iritacija kože i pojava alergija, ekcema i drugih promena na koži, iritacija sluzokože respiratornih puteva (nosa, ždrela, pluća) i pogoršanje ili pojava astme, opstruktivne bolesti pluća itd. Rasprskavanje dezificijensa se ne preporučuje, već umakanje i natapanje tkanine.

Preporučuje se pravljenje higijenskog plana čišćenja (ko čisti, kada, na kom spratu.

Čišćenje treba obaviti pre početka rada škole i svakodnevno, minimum dva puta dnevno (nakon završetka prepodnevne i poslepodnevne smene).

Čisti se prostor, pribor i oprema u toaletima, učionicama, zbornicama, sali za fizičko vaspitanje i školskim kuhinjama i trpezarijama (podovi, zidovi, vrata i druge površine koje koristi veći broj osoba, školske klupe i stolovi, stolice, školski pribor – šestar, lenjir, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine, WC šolje, vodokotlići, lavaboi, sportska oprema i sav ostali pribor).

Predviđena je redovna nabavka osnovnog potrošnog materijala, piše u uputstvu i dodaje se da se to čini zajedničkim radom škole i zajednice (nadležne lokalne samouprave i roditelja) za dobijanje podrške za obezbeđivanje osnovnog potrošnog materijala (kroz na primer osnivanje roditeljskog odbora za sanitarno-higijenske uslove) i transparentnom i iskrenom komunikacijom sa učenicima i roditeljima. Za dugoročno obezbeđivanje sredstava za adekvatno održavanje sanitarno-higijenskih uslova, razmotriti navođenje troškova pod posebnom budžetskom linijom u budžetu škole.

Treba obezbediti dnevnu snabdevenost osnovnim potrošnim materijalom prema obimu potrošnje (sapun, toalet papir, ubrusi za jednokratno korišćenje, kese za kante za smeće, sredstva za čišćenje, sredstva za dezinfekciju i proizvodi za čišćenje).

Predviđena je i redovna provera funkcionalnosti uređaja za snabdevanje pijaćom vodom, higijenom itd. Preporučuje se sastavljanje higijenskog plana sa jasno određenim aktivnostima, specifičnim ulogama, zadacima, rasporedom i budžetom za dnevno održavanje, čišćenje i popravke, kao i praćenje njegovog sprovođenja. Najmanje jednom dnevno treba proveriti uređaje za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu i više puta u toku dana u zavisnosti od broja osoba prisutnih u školi proveriti snabdevenost potrošnim materijalom i dopuniti po potrebi.

U uputstvu se navodi i redovno provetravanje svih prostorija otvaranjem prozora, bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa. Provetravanje je obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena.

Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

U vezi sa odlaganjem otpada navodi se da smeće treba odlagati u kese u kante za smeće, po mogućstvu sa poklopcem i sa pedalom za nožno otvaranje kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite. Obeležiti mesta za higijensko odlaganjeupotrebljenih maski i rukavica, nakon čega se ona vezuje i odlaže zajedno sa komunalnim otpadom.

Ishrana učenika u školi

Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je da se obroci služe u trpezariji ili učionicama (samo ukoliko škola nema trpezariju); da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog, a poželjno dva metra, u svakom pravcu; pre jela obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana; da deca operu ruke pre jela; deci naglasiti da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Postupak u slučaju sumnje na zarazu

Postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na infekciju kovid-19 ukoliko se simptomi pojave van škole: javiti se u kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja; ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi; pratiti preporuke lekara.

Ukoliko se simptomi pojave u školi kod školskog osoblja: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja; istovremeno nadležna osoba u školi koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

Ukoliko se simptomi pojave u školi kod učenika: pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje; o učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *