Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Lokalni budžet 1,7 milijardi dinara: Za srednje škole 50, za zoohigijenu 33 miliona…

Za srednje škole 50, za zoohigijenu 33 miliona…

Bečejski parlament usvojio je krajem decembra budžet opštine za 2023. „težak“ 1,7 milijardi dinara. Sastavni deo budžeta je i Kadrovski plan radnih mesta u organima i službama opštine Bečej.

Planirano je da budžetski deficit 2023. godine bude 44,9 miliona dinara, a potreban novac za finansiranje deficita i otplatu glavnice za opštinske kredite u iznosu od 50 miliona dinara planira se obezbediti iz prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 95 miliona dinara.

Javne rasprave o opštinskom budžetu u pravom smislu reči ove godine nije bilo, jer je na opštinskom sajtu tek na dan rasprave, 21. decembra, objavljen nacrt budžeta, a i poziv građanima da učestvuju na raspravi, tako da su javnoj raspravi prisustvovali samo predstavnici opštine i pojedini novinari. Pisanih primedaba na nacrt budžeta takođe nije bilo zbog navedenih razloga – inače, ko je želeo da pronađe nacrt budžeta na zvaničnom sajtu opštine Bečej, trebalo je prilično da se namuči da do tog dokumenta i dođe.

Podsetimo da je lokalna samouprava zajedno sa Kancelarijom za mlade i Bečejskim udruženjem mladih pre izrade nacrta budžeta u mesnim zajednicama opštine organizovala akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“, kada su građani imali priliku da kažu šta bi opština trebalo da finansira i/ili izgradi u njihovim mesnim zajednicama.

Neki od građanskih prioriteta su uvršteni u nacrt budžeta za 2023. godinu, kao što su, recimo, rekonstrukcija puta kod Gerontološkog centra u naselju „Sever Đurkić“ (3 miliona dinara), održavanje trotoara (Komunalac bi za te namene trebalo da dobije oko 3,4 miliona dinara), za dečja igrališta je 2023. planiran iznos od 3,9 miliona i taj novac bi trebalo da bude opredeljen za izgradnju jednog novog i za održavanje starih igrališta, za Komunalac je predviđeno i 17 miliona dinara za asfaltiranje ulica i nasipanje tucanikom.

Inače, po nacrtu budžeta opštine Bečej za 2023. godinu, za održavanje i upravljanje javnim osvetljenjem opredeljeno je 20,2 miliona dinara, za održavanje javnih zelenih površina 74,3 miliona, za održavanje čistoće na površinama javne namene 10,8 miliona, a za zoohigijenu 33,4 miliona dinara.

Proizvodnja i distribucija toplotne energije koštaće 22,5 miliona dinara, za upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture planirana je potrošnja 16,9 miliona dinara, a za izgradnju dva bunara opredeljeno je 27,4 miliona dinara.

Na promociju turističke ponude trebalo bi da bude potrošeno 14,8 miliona dinara, a za manifestaciju „Bečej noću“ predviđeno je 6 miliona.

Na „podršku za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici“ trebalo bi da bude potrošeno 41,5 miliona dinara, a na projekat opremanja transfer stanice u Bečeju 13 miliona dinara.

Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture 2023. godine trebalo bi da košta 35,8 miliona dinara, za javni gradski i prigradski prevoz putnika predviđeno je 6 miliona dinara, za izgradnju biciklističke staze u Bačkom Gradištu obezbeđeno je 300.000 dinara, dok je za izgradnju parkinga kod nove autobuske stanice iz opštinskog budžeta predviđeno 5 miliona dinara.

Na predškolsko vaspitanje trebalo bi da bude potrošeno 179,5 miliona, na funkcionisanje osnovnih škola 166,2 miliona, a za srednje škole je predviđeno 50 miliona dinara. Za socijalnu i dečju zaštitu predviđeno je ukupno 129,9 miliona dinara – od toga za jednokratne i druge vrste pomoći 31,4 miliona, za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite 38,7 miliona, za podršku deci i porodicama sa decom 9,2 miliona, za lične pratioce dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i koordinatore 28 miliona, a za pomoć u kući 15 miliona dinara.

Za funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite predviđeno je 30,7 miliona dinara, na funkcionisanje lokalnih ustanova kulture biće potrošeno 68,6 miliona dinara, a na jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 34 miliona, dok je za informisanje predviđeno 9 miliona dinara (konkurs za medijske projekte).

Lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima obezbeđuje se 19 miliona dinara, u funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova biće uloženo 86,8 miliona, u omladinsku politiku 7,2 miliona, a u infrastrukturno opremanje sportskog kompleksa 24,2 miliona dinara.

Na funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, kako se navodi u nacrtu budžeta, biće potrošeno 354,7 miliona dinara, a na funkcionisanje mesnih zajednica 43,7 miliona.

Servisiranje javnog duga će opštinu koštati 53 miliona dinara, a za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina predviđen je jedan milion dinara.

Tekuća budžetska rezerva biće 10 miliona, a stalna budžetska rezerva dva miliona dinara, dok je za upravljanje vanrednim situacijama predviđeno 3,9 miliona dinara.

Funkcionisanje Skupštine opštine Bečej, po planovima, košta 24,1 milion, a funkcionisanje izvršnih organa 32,2 miliona dinara.

Za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova obezbeđeno je 10 miliona dinara (ove godine 5 miliona dinara).

K.D.F

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *