Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Četiri kredita do 2023, 2025. i 2029: Opština treba da otplati 1,5 miliona evra

Opština treba da otplati 1,5 miliona evra854odluke_6_krediti

Lokalna samouprava trenutno otplaćuje četiri kredita, podaci su iz završnog računa budžeta opštine Bečej za 2021. godinu, koji je lokalni parlament bez rasprave usvojio krajem juna.

Ukupne obaveze lokalne samouprave po kreditima 31. decembra 2021. godine bili su 1,53 miliona evra.

Do septembra 2023. godine opština treba da otplati dva kredita, do jula 2025. jedan kredit i do avgusta 2029. godine poslednji.

Kredit za dozvolu za termalnu vodu i „Botru“

Lokalna samouprava je sa Bankom Intezom u septembru 2014. godine zaključila ugovor o namenskom kreditu na iznos od 47,4 miliona dinara indeksirano u evrima po srednjem kursu Narodne banke na dan puštanja kredita u tečaj.

Kredit je bio namenjen za projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije „Botra” u iznosu do 43,9 miliona dinara, za projekat izgradnje nove toplotne podstanice u Tehničkoj školi (do 1 milion) i za projekat dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BčHT-3/09 (do 2,5 miliona).

Fiksna kamatna stopa bila je 4,85%, a efektivna 4,89% godišnje, ali je potom u novembru 2015. zaključen aneks 1 čime je period raspoloživosti kredita produžen do 30.6.2016. godine, aneks 2 je zaključen u oktobru 2017. godine čime je smanjena kamatna stopa, a aneks broj 3 u julu 2018. godine čime je takođe smanjena kamatna stopa.

Fiksna kamatna stopa je 1,68%, a efektivna 1,71% godišnje od 11.7.2018. godine.

Na osnovu granta od Nadzornog odbora projekta MEGLIP, finansiranog od Evropske unije i Nemačke razvojne banke KFW, za iznos od 32.305,13 evra umanjen je dug po podignutoj glavnici kredita od 272.521 evra 22.7.2016. godine.

Obaveze po kreditu 31.12.2021. godine iznosile su 63.528 evra, to jest 7.469.827 dinara.

Dospeće plaćanja poslednje rate kredita je 19. septembar 2023. godine.

Novac za malu marinu i termalnu bušotinu

Lokalna samouprava je u julu 2018. godine zaključila ugovor o dugoročnom investicionom kreditu sa Bankom Intezom na iznos do 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.

Zaduživanje se koristi za projekat opremanja bušotine BčHT 3/09 u Bečeju u iznosu od 24 miliona dinara i projekat male marine u Bečeju (IPA projekat) u iznosu od 17 miliona dinara za plaćanje investicionih radova, a troškovi su trebalo da budu refundirani nakon pravdanja.

Period raspoloživosti kredita je produžen do 31.12.2021. godine, promenljiva kamatna stopa je 1,68%, a efektivna 1,80% godišnje.

Obaveze po kreditu 31.12.2021. godine bile su 194.206,51 evra, to jest 22.835.209 dinara.

Dospeće plaćanja poslednje mesečne rate je 4. jul 2025. godine.

Podsetimo da izgradnja male marine nije okončana do prvobitno predviđenog roka, a potom, nedugo nakon postavljanja u Tisu, u oktobru 2020. godine na nju je naleteo teretni brod i deo konstrukcije je razbijen, te je nekoliko meseci kasnije marina izvađena iz Tise i još uvek nije vraćena.

Do 132 miliona dinara za refinansiranje kredita

Na osnovu odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju za refinansiranje obaveza prema kreditoru opština je 9. novembra 2018. godine zaključila ugovor o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom na iznos do 132 miliona dinara po srednjem kursu NBS za euro na dan puštanja kredita u tečaj.

Zaduživanje se koristi za refinansiranje investicionih kredita po tri ugovora.

Period raspoloživosti kredita je bio do 7.2.2019. godine, promenljiva kamatna stopa je 1,184 % godišnje.

Obaveze po kreditu 31.12.2021. godine bile su 374.785 evra, to jest 44.068.046 dinara.

Dospeće plaćanja poslednje mesečne rate je 15. septembar 2023. godine.

Kredit za asfalt, rasvetu i tucanički zastor

Na osnovu odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju za refinansiranje obaveza prema kreditoru opština je 13. avgusta 2019. zaključila ugovor o dugoročnom kreditu sa Komercijalnom bankom na iznos do 115 miliona dinara po srednjem kursu NBS za euro na dan puštanja kredita u tečaj.

U oktobru 2020. zaključen je aneks broj 1 čime je period raspoloživosti kredita produžen do 31.3.2021. godine, a produžen je i grejs period za glavnicu do 22. aprila iste godine.

Zaduživanje se koristi za finansiranje kapitalnih investicionih ulaganja: za projekat postavljanja tucaničkog zastora na neasfaltiranim putevima, 40.100.000 dinara, za projekat nanošenja novog asfaltnog sloja, 32.100.000 dinara, za rekonstrukciju ulice Zoltana Čuke u Bečeju, 37.800.000 dinara i za izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu, 5 miliona dinara.

Promenljiva kamatna stopa je 2,75% godišnje.

Obaveze po ovom kreditu 12.31.2021. godine bile su 899.772 evra, to jest 105.797.097 dinara.

Dospeće plaćanja poslednje mesečne rate je 13. avgust 2029. godine.

K.D.F.
Projekat „Odluke u ime građana 2022“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *