Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Opština Bečej: Kako će biti potrošeno 28 miliona dinara za zaštitu okoline?

Kako će biti potrošeno 28 miliona dinara za zaštitu okoline?

Lokalni parlament je nedavno usvojio program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2023. godinu.

Za zaštitu životne sredine ove godine bi trebalo da bude potrošeno oko 28 miliona dinara, od toga 10 miliona je obezbeđeno sa viših nivoa vlasti.

Prošle godine opština Bečej je potrošila nešto manje od trećine predviđenog iznosa za 2023. godinu. Naime, po podacima iz izveštaja o trošenju novca iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, 2022. godine potrošeno je oko 10 miliona dinara od planiranih 15,4 miliona.

Za centar za upravljanje komunalnim otpadom 18 miliona

U Bečeju se nekoliko godina unazad pominje izgradnja centra za upravljanje komunalnim otpadom – izgradnja transfer stanice na sadašnjem smetlištu, reciklažnog centra i kompostare.

Za to je u ovogodišnjem Budžetskom fondu predviđeno ukupno 18 miliona dinara. Posao je podeljen u nekoliko faza. Za prvu fazu aktivnosti u cilju formiranja centra za upravljanje komunalnim otpadom – transfer stanice „Botra“, reciklažnog centra i kompostare predviđeno je 3 miliona dinara.

Navodi se da je Lokalnim planom za upravljanje otpadom definisano da se komunalni otpad koji se sakupi na teritoriji opštine Bečej transportuje i odlaže na glavnu deponiju „Botra”. Neophodna je izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja transfer stanice i reciklažnog centra sa ciljem unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom.

Za drugu fazu projekta, za izgradnju transfer stanice, predviđeno je 10 miliona dinara i u programu se navodi da je izvor finansiranja viši nivo vlasti. Dodaje se da izgradnja i opremanje transfer stanice ima za cilj očuvanje prostora i racionalno upravljanje otpadom racionalnim korišćenjem parcela koje se nalaze uz postojeću deponiju, a čiji je kapacitet pri kraju.

Realizacijom prve faze projekta stvoriće se preduslov za izgradnju transfer stanice, a zarad očuvanja kvaliteta i očuvanja životne sredine.

Prostor koji se decenijski koristi za odlaganje smeća, transfer stanicom bi umanjio negativan uticaj na vazduh, zemljište, podzemne i površinske vode.

Najzad, za projekat izgradnje trafo stanice na deponiji „Botra“ predviđeno je još 5 miliona dinara. Navodi se da izgradnjom infrastrukturnih objekata sa pratećom kablovskom mrežom izvršiće se priključenje deponije „Botra“ na sistem električne mreže i biće stvoreni preduslovi za priključenje buduće transfer stanice na električnu mrežu u cilju kompletnog opremanja deponije transfer stanicom.

Za veliko prolećno i jesenje čišćenje oko 5 miliona

U programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2023. godinu navodi se da je za praćenje kvaliteta vazduha opština planira da potroši 300.000 dinara.

Za program praćenja koncentracije alergenog polena planirana je potrošnja 500.000 dinara.

Za sakupljanje i odvoženje kabastog otpada (veliko jesenje i prolećno čišćenje u režiji komunalnog preduzeća „Potisje“) trebalo bi da bude potrošeno 4.801.000 dinara.

Za Park prirode „Stara Tisa“ 3 miliona

Za program praćenja kvaliteta površinskih voda u Budžetskom fondu je predviđeno 200.000 dinara, za zaštitu prirodnog dobra Park prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva predviđeno je 3 miliona dinara. Posao staranja o parku prirode poveren je Javnom preduzeću Komunalac, a za zaštitu drvoreda hrastova u Bačkom Petrovom Selu predviđeno je 500.000 dinara. I o drvoredu se stara JP Komunalac.

Na monitoring nivoa buke trebalo bi da bude potrošeno 400.000 dinra, na obeležavanje značajnih datuma 100.000 dinara, na edukaciju na terenu sa organizovanim prevozom učenika 150.000 dinara, na propagandne aktivnosti o značajnim datumima 100.000 dinara, na edukaciju zaposlenih 20.000, a za informisanje javnosti i izradu sajta 30.000 dinara.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *