Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

A község fejlesztési terve 2030-ig: Lesz strand, utak, új szociális-védelmi szolgáltatások, csatornahálózat

Lesz strand, utak, új szociális-védelmi szolgáltatások, csatornahálózat

Óbecse község 2024-2030. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervét az éppen lezárult közvitát követően (senki nem volt jelen) a Községi Tanács elé bocsátják, majd a községi képviselő-testülethez kerül elfogadásra.

A dokumentum tervezete tartalmazza önkormányzatunk fejlesztési irányait és kiemelt céljait a következő hét évre.

Óbecse község fejlesztési irányait és kiemelt céljait a 2024-2030. közötti időszakra, utólagos és ex-ante elemzések végrehajtását követően határozták meg, amely Óbecse község jelenlegi állapotának és jövőképének elemzését is eredményezte.

Összesen három fejlesztési irányt és 11 kiemelt célt határoztak meg.

Az első fejlesztési irány a fenntartható gazdasági fejlődés a jobb élet- és munkakörülmények szolgálatában, a kiemelt célok pedig: kedvező környezet megteremtése a versenyképes gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztathatóság növeléséhez, a versenyképes mezőgazdaság fejlesztésének ösztönzése, a fenntartható turizmus fejlesztése és a turisztikai kínálat népszerűsítése, valamint a helyi közigazgatás munkájának javítása a gazdaság és az állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A következő fejlesztési irány az egészséges, multikulturális közösség, amely a község minden lakójának igényét kielégíti. Itt a következő célokat emelték ki: a formális és informális oktatás feltételeinek javítása, rendszerének fejlesztése, a szociális védelem elérhetőségének és minőségének javítása, növelése, az egészségügyi ellátás elérhetőségének, minőségének javítása, növelése, a sportolás, a rekreáció fejlesztése és az egészséges életmód népszerűsítése, kultúrafejlesztés és hagyományőrzés a kulturális kínálat gazdagítása és a multikulturalizmus elősegítése érdekében.

A harmadik, s az utolsó fejlesztési irány a fenntartható városfejlesztés a fenntartható jövőért, a kiemelt célok pedig a zöld infrastruktúra fejlesztése és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az energiahatékonyság növelése, a kommunális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a lakosság életkörülményeinek színvonalának emelése és a környezetvédelem érdekében.

Járda Alsóvároson

Nincs mód arra, hogy minden tervezett intézkedésről szóljunk (a terv elolvasható Óbecse község hivatalos honlapján), csupán néhány előlátott dolgot szemléltetünk.

A tervben sajnos nem látták elő, hogy egyes tevékenységekre, intézkedésekre mennyi pénzt terveznek fordítani 2030-ig.

Az „ígéretek“, azaz a 2030-ig tervezett intézkedések között szerepel – többek között – a Tisza menti sétány rekonstrukciója, felújítása, s a helyi strand rendezése, azaz inkább kialakítása, mert Óbecsén jelenleg nincs strand.

A beruházások megvalósításához szükséges források a terv- és műszaki dokumentáció elkészítése után válnak ismertté.

Az intézkedést részben külső forrásból finanszírozzák regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. A szükséges pénzügyi forrásokat, a középtávú tervekben pontosan meghatározzák és összehangolják a program költségvetésével, áll Óbecse község fejlesztési tervének tervezetében.

Az oktatási intézményekben is várhatóak befektetések, új szociális-védelmi szolgáltatások bevezetését tervezik…

A tervezett új szolgáltatások a következők: fogadóállomás megnyitása, a gyerekek és a szülők találkozási helyének rendezése ellenőrzött körülmények között, biztonsági ház megnyitása a családon belüli erőszak áldozatai számára, pszichológiai tanácsadó központ lakott területen két nyelven és idősek klubjának megnyitása.

Tervezik továbbá a zöldfelületek revitalizálását, javítását, megőrzését zöldfelület helyreállításával, utak kialakításával, karbantartásával, világítással, valamint egyéb tartalmakkal.

Az intézkedés részeként a következő tevékenységeket tervezik: parkok rendezése, karbantartása (2030-ig 7 rendezett park), játszóterek építése és karbantartása (12 játszótér), szabadtéri edzőterek építése, karbantartása (5 edzőtér), védett területek fenntartása…

A tervek szerint 2030-ig rekonstruálni/építeni kellene három szennyvíztisztító telepet, egy vízgyárat, 144 183 méter szennyvízhálózatot kellene építeni/rekonstruálni, valamint 15 000 méter vízvezetéket építeni/rekonstruálni.

A tervek szerint lesz 20 000 méter kiépített/ felújított út, 7000 méter kiépített/felújított kerékpárút és járda stb.

2030-ig Óbecsén nem kellene lennie egyetlen hulladéklerakónak sem (a Botra szeméttelepet bezárják), s egyetlen illegális szeméttelepnek sem (jelenleg állítólag 4 van).

A tervek szerint minden intézkedés megvalósítását követni fogják, s erről értesítik a közvéleményt.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *