Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Dom zdravlja Bečej: Radno vreme za 8. januar

Zaposleni u Domu zdravlja neće raditi u ponedeljak, 8. januara, osim hitne pomoći i dežurnih službi. U Bečeju će tog dana 24 časa funkcionisati hitna služba po rasporedu i u sastavu za dane vikenda. Kovid ambulanta će raditi od 7 do 17 časova, a Dečji dispanzer od 7 do 12 časova.

Dom zdravlja Bečej: Preventivni pregledi u nedelju

U Domu zdravlja Bečej će u nedelju,19. novembra ponovo biti organizovani preventivni pregledi. Građani će moći da izmere telesnu težinu, odrede stepen uhranjenosti, izmere krvni pritisak, nivo šećera, glikoliziranog hemoglobina, kao i da provere lipidni status.

U Domu zdravlja za vikend: Kardiološki pregledi i laboratorijske analize

U Domu zdravlja Bečej će 4. i 5. novembra ponovo biti organizovani preventivni pregledi, kao i u 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije.

Rukovanje medicinskim otpadom u opštini Bečej: U Domu zdravlja sakupljanje otpada po propisima

Uklanjanje medicinskog otpada u Domu zdravlja Bečej obavlja se u skladu sa propisima. U godišnjim izveštajima Doma zdravlja Bečej navedeni su podaci o količini stvorenog i predatog otpada u toku godine i o stanju otpada na kraju godine. Svi izveštaji (redakcija Mozaika tražila ih je za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu) poslati su nadležnoj agenciji do kraja marta za prethodnu godinu, a u toku 2022. godine, do 15. oktobra, predato je 1.453 kilograma infektivnog medicinskog otpada i još 1.000 kilograma oštrih predmeta, što je ukupno 2.453 kilograma otpada iz Doma zdravlja Bečej.