Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Osnovni sud u Bečeju: Uskoro rekonstrukcija zgrade suda?

Uskoro rekonstrukcija zgrade suda?

Osnovni sud u Bečeju suočava se s problemima zbog nedovoljnog broja zaposlenih i zbog dotrajalosti objekta suda, zaključci su sa konferencije za novinare predsednika Osnovnog suda u Bečeju Arpada Bučua koji je na tu funkciju imenovan krajem prošle godine odlukom Visokog saveta sudstva.

Uprkos tome što je krajem 2023. godine povećan broj sudija, te od tada Osnovni sud sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju ima osam sudija umesto dotadašnjih šest, ipak još nema potreban broj zaposlenih – trebalo bi da se zaposli informatičar, sekretar suda i zapisničar, kako je predviđeno kadrovskim planom za 2024.

Nema dovoljan broj zaposlenih

Od 2000. do 2010. godine kada je sud u Bečeju pokrivao samo teritoriju opštine Bečej, imao je 60 zaposlenih, a danas Osnovni sud u Bečeju koji pokriva teritoriju opština Bečej i Novi Bečej ima 26 zaposlenih.

U Osnovnom sudu u Bečeju četvoro sudija sudi u krivičnim, a četvoro u parničnim postupcima.

Predsednik suda je na pitanje novinara da li u sudu postoje sudije protiv kojih se vode disciplinski ili drugi postupci, odgovorio da od kada je stupio na dužnost nije dobio nikakvo zvanično obaveštenje o tome da se vodi postupak protiv nekog sudije.

Urušavanje fasade objekta

Osim nedovoljnog broja zaposlenih, problem u sudu stvara i urušavanje fasade objekta i bezbednost unutar zgrade.

Zgrada suda u Bečeju koja je izgrađena 1905. godine, poslednji put je renovirana 1983. godine i trebalo bi ponovo da se adaptira.

To će se verovatno desiti ove godine, rekao je Buču, jer Ministarstvo pravde u čijem je vlasništvu objekat, predvidelo je rekonstrukciju među svojim prioritetima.

On nije mogao da kaže koliki je iznos u pitanju i gde će se sud preseliti dok traje rekonstrukcija.

Pre nekoliko godina fasada suda počela je da se urušava, a deo trotoara zgrade je periodično bio ograđen trakama. Trake ponovo nema, jer, kazao je predsednik suda, sud je tražio vanredna sredstva od nadležnog ministarstva i za oko 160.000 dinara očišćen je oluk objekta i uklonjeni su nestabilni delovi fasade.

Upitan da li to znači da je objekat bezbedan za građane, Buču je rekao da bi trebalo da jeste, ali da će tražiti da građevinska inspekcija opštine da svoje mišljenje.

Nedavno je sređena i arhiva suda, za šta je Ministarstvo pravde odobrilo 890.000 dinara, a obavljen je i pregled električnih instalacija (dolazilo je do kratkih spojeva).

Buču je kazao i da će od nadležnog ministarstva zatražiti novac za opremu, jer sud nema dovoljan broj opremljenih prostorija za rad.

Predsednik Osnovnog suda u Bečeju Arpad Buču

Broj rešenih predmeta prošle godine 6.143

O radu Osnovnog suda u Bečeju u 2023. godini govorio je sudija Marko Božović.

Naveo je da je početkom 2023. godine preneto 77 starih predmeta, što je u odnosu na ukupan broj nerešenih predmeta (1.881 predmeta) činilo 4 odsto svih nerešenih predmeta.

Krajem prošle godine bilo je nerešeno 88 starih predmeta, dok je procentualni udeo starih u odnosu na broj ukupno nerešenih predmeta 6,4 odsto.

Ukupan broj nerešenih predmeta krajem 2023. godine bio je 1.366, za 515 predmeta manje nego na kraju 2022. godine.

Ukupan broj rešenih predmeta na nivou celog suda u toku 2023. godine bilo je 6.143.

Božović je istakao da je procenat savladavanja priliva predmeta u 2023. godini bio 109 odsto.

Tokom godine bilo je 19 zahteva za izuzeće sudija i pet zahteva za isključenje sudija, a svi zahtevi su rešeni u zakonskom roku.

Bilo je i 8 pisanih pritužbi na rad suda, odnosno postupajućih sudija. Predsednik suda nije ocenio nijednu pritužbu stranke kao osnovanu.

U toku 2023. godine podneta su dva zahteva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – jedan je usvojen.

Šta je pokazala kontrola rada suda?

U 2023. godini je u Osnovnom sudu u Bečeju bilo ukupno 639 ožalbenih odluka, od čega je na drugom stepenu potvrđeno 465 (72,77%), preinačeno je 34 (5,32%), ukinuto 119 (18,62%), a delimično preinačeno ili ukinuto 21 (3,29%).

Viši sud u Zrenjaninu 2023. uradio je redovnu kontrolu rada Osnovnog suda u Bečeju.

Rad suda u Bečeju je ocenjen pozitivno, ali je tom prilikom ukazano i na neke nedostatke u postupanju koji su predočeni sudijama.

Trebalo da se naplati više od 24 miliona dinara sudskih taksi

U Osnovnom sudu u Bečeju u 2023. godini u svim postupcima trebalo je da se naplati ukupno 24,6 miliona dinara sudskih taksi – 15 miliona je naplaćeno, za 4,3 miliona učesnici u postupku su oslobođeni od plaćanja sudske takse, a nenaplaćeno je 5,2 miliona dinara.

Građani da poštuju pretpostavku nevinosti

Predsednik Osnovnog suda u Bečeju Arpad Buču apelovao je na medije, ali i na građane da prilikom komentarisanja na društvenim mrežama poštuju pretpostavku nevinosti ljudi koji se pojavljuju na sudu kao osumnjičeni.

„Komentarisanjem ili zauzimanjem stavova preko društvenih mreža sam postupak ne mogu ometati, međutim, ljudi koji su na sudu su naši sugrađani i obično ljudi budu obavešteni o optuženju, ali retko su obavešteni o oslobađajućoj presudi. Moramo biti društveno odgovorni u tim komentarima. Komentarisanje na društvenim mrežama može imati mnogo teže posledice zato što to ostaje na društvenim mrežama, deli se, dopire do javnosti i ljudi lako zauzimaju stavove o nekim događajima i postupcima o kojima nemaju potpune informacije“.

Takva vrsta komentarisanja može imati i pravne posledice, rekao je Buču i dodao da ne osporava pravo ljudima da izraze mišljenje, ali treba da se razmišlja na način da svako od nas se može naći na optuženičkoj klupi, jer su životne situacije takve da se takva mogućnost ne može isključiti.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *