Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

JP Komunalac: Zimska služba za 4,5 miliona dinara

Zimska služba za 4,5 miliona dinara

Javno preduzeće Komunalac je usluge čišćenja snega na teritoriji opštine u postupku javne nabavke za 3,7 miliona dinara (4,5 miliona dinara sa PDV-om) sredinom novembra dodelilo firmi „Eko gradnja“ d.o.o. iz Zrenjanina.

Rad zimske službe predviđen je od 1. decembra ove do 31. marta 2024. godine.

U dokumentaciji javne nabavke piše da se kolovozi u ulicama prvog prioriteta čiste od padavina snega u celoj širini kolovoza, posipaju se samo industrijskom solju jednim prelazom posipača sredinom kolovoza a po potrebi i sa dva prelaza, uz dodatno ručno soljenje raskrsnica u celoj širini kolovoza.

Kolovozi u ulicama drugog prioriteta čiste se od padavina snega u celoj širini kolovoza, posipaju se samo industrijskom solju jednim prelazom posipača sredinom kolovoza uz dodatno ručno soljenje raskrsnica na kojima postoje obeleženi pešački prelazi.

Kolovozi u ulicama trećeg prioriteta čiste se od padavina snega u celoj širini kolovoza, posipaju se samo industrijskom solju sa jednim prelazom posipača sredinom kolovoza, osim puta za naseljeno mesto Poljanica i puta za smetlište na kojima se obavlja samo čišćenje snega sa kolovoza a posipanje mešavine soli i rizle samo u slučaju jakih i dugotrajnih poledica na kolovozima.

Izvođač radova je dužan da na teritoriji opštine Bečej pre početka zimske službe organizuje svoju bazu za održavanje puteva u zimskim uslovima – zimska služba i izvesti naručioca o istom sa tačnom lokacijom i brojevima telefona, da odredi mašine i vozila sa registarskim brojevima, koje će biti u pripravnosti – dežurstvu i kojima će se izvršavati radovi na uklanjanju snega i leda na kolovozima sa opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine.

Izvođač treba da prati meteorološki izveštaj i stanje na putevima i samostalno preduzima potrebne mere za izvršavanje radova kako bi obezbedio bezbedan saobraćaj na putevima.

Izvođač radova je u potpunosti odgovoran za bezbednost saobraćaja i stanja na putevima iz usvojenog spiska opštinskih puteva i ulica sa prioritetima čišćenja na teritoriji opštine Bečej.

Izvođač radova je obavezan da čišćenje od snega i posipanje solju i mešavinom na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bečej iz spiska puteva i ulica sa prioritetima započne najkasnije za pola sata od momenta nastanka potrebe za čišćenjem i posipanjem, a završi sve potrebne radove na uklanjanju snega i leda sa kolovoza najkasnije za 7 časova od momenta prestanka padavina ili stvaranja poledice sa svih kolovoza iz spiska ulica prvog, drugog i trećeg prioriteta.

U slučaju pojave ledene kiše ili pojave stvaranja ledene kore na kolovozima, kao i ukoliko visina padavine snega je viša od 2 centimetra, izvođač treba da na poslove održavanja puteva i ulica angažuje i drugi dodatni kamion sa raonikom za sneg ili posipačem soli u roku od dva časa od momenta navedenih razloga.

Za drugi dodatni kamion, raonik za sneg i posipač soli kao i potrebne radnike plaća se samo efektivan rad.

U slučaju pojave nanosa na opštinskim putevima i ulicama iz usvojenog spiska ulica sa prioritetima izvršilac je dužan da u roku od dva časa angažuje utovarivač sa nožem ili kašikom kako bi obezbedio prohodnost saobraćajnica. Za angažovanje utovarivača sa kašikom ili nožem plaća se samo efektivan rad.

Početak pružanja usluga zimske službe je odmah po zaključenju ugovora, a period pružanja usluga traje maksimalno do utroška sredstava planiranih za nabavku, a najduže do 31. marta 2024. godine

Što se tiče nabavke i lagerovanja industrijske soli za posipanje puteva, u bazi u Bečeju količina treba da bude 30 tona, rizle za posipanje puteva 5 kubnih metara, a hladnog asfalta za udarne rupe na kolovozima (za leteće krpljenje udarnih rupa) 25 tona.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *