Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Plan razvoja opštine do 2030. godine: Biće šetališta i plaže, novih biciklističkih staza, trotoara, kanalizacije, reciklaže

Biće šetališta i plaže, novih biciklističkih staza, trotoara, kanalizacije, reciklažeŠetalište na obali Tise

Nacrt Plana razvoja opštine Bečej od 2024. do 2030. godine bio je na javnoj raspravi do 10. maja. Po završetku postupka javne rasprave (građani nisu prisustvovali, primedbe, sugestije, predlozi nisu podneti) dokument će biti predat Opštinskom veću, te Skupštini opštine Bečej na usvajanje.

U nacrtu Plana razvoja opštine navodi se da je definisano ukupno tri razvojna pravca i 11 prioritetnih ciljeva za narednih 7 godina.

Kaže se i da su ciljevi jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni.

Prvi razvojni pravac je održivi ekonomski razvoj u službi stvaranja boljih uslova za život i rad.

Prioritetni ciljevi tog razvojnog pravca su stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj konkurentne privrede i povećanja zapošljivosti, podsticanje razvoja konkurentne poljoprivrede, razvoj održivog turizma, promocija turističke ponude i unapređenje rada lokalne javne uprave u cilju podizanja kvaliteta usluga za privredu i građane.

Osnovna škola „Petefi Šandor“

Drugi razvojni pravac je zdrava multikulturalna zajednica koja zadovoljava potrebe svih stanovnika opštine.

Prioritetni ciljevi tog razvojnog pravca su poboljšanje uslova i unapređenje sistema formalnog i neformalnog obrazovanja, unapređenje, povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalne zaštite, unapređenje, povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, unapređenje sporta, rekreacije i promocija zdravih stilova života i razvoj kulture i očuvanje tradicije u cilju bogatije kulturne ponude i promocije multikulturalizma.

Poslednji razvojni pravac je održivi urbanistički razvoj za održivu budućnost, a prioritetni ciljevi su unapređenje zelene infrastrukture i održivo upravljanje prirodnim resursima, povećanje energetske efikasnosti, unapređenje komunalne infrastrukture i usluga u cilju podizanja kvaliteta uslova za život stanovništva i zaštite životne sredine.

Održivi ekonomski razvoj: Razvoj preduzeća, kanalske mreže, uređenje šetališta, izgradnja plaže…

Predviđene mere za ostvarivanje održivog ekonomskog razvoja u službi stvaranja boljih uslova za život i rad su pružanje podrške razvoju sektora mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika, podsticanje razvoja preduzetništva kroz jačanje kapaciteta za samozapošljavanje, kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, unapređenje infrastrukture u poljoprivredi, pružanje nefinansijske podrške poljoprivrednicima radi unapređenja proizvodnje, razvoj infrastrukture u oblasti turizma, promocija održive turističke ponude, jačanje ljudskih kapaciteta u oblasti turizma u cilju podizanja kvaliteta turističkih proizvoda i usluga, povećanje efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave kroz unapređenje postojećih i razvoj novih usluga.

Što se izvora finansiranja tiče, navodi se da se neke mere već sprovode u okviru seta postojećih usluga, za izradu programa zapošljavanja predviđeno je 800.000 dinara, a za unapređenje infrastrukture u poljoprivredi predviđeno je 30 miliona dinara na godišnjem nivou.

Dečji dispanzer

U 2024. godini planirano je 252 miliona dinara za uređenje kanalske mreže (240 miliona je dobijeno od JVP Vode Vojvodine, dok je 12 miliona opredeljeno iz budžeta opštine).

Za razvoj infrastrukture u oblasti turizma predviđeno je 1 milion dinara za pripremu projektne dokumentacije u 2024, a navodi se i da sredstva za realizaciju investicija biće poznata nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije, te da će razvoj infrasktrukture u turizmu delom biti finansiran iz izvora na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

U nacrtu Plana razvoja opštine piše da opština Bečej ima značajne turističke potencijale, ali oni nisu dovoljno iskorišćeni, te je mera formulisana sa ciljem infrastrukturnog uređenja objekata i lokaliteta koji se mogu koristiti u turističke svrhe, a radi stvaranja uslova za povećanje broja turista u opštini Bečej i unapređenja turističke ponude.

Prilikom realizacije aktivnosti u okviru predložene mere, poseban akcenat biće stavljen na prilagođavanje objekata i lokaliteta osobama sa invaliditetom.

Planirane su sledeće aktivnosti: rekonstrukcija i sanacija šetališta uz reku Tisu, uređenje lokalne plaže i izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Za promociju turizma na godišnjem nivou predviđen je 1 milion dinara.

U cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave kroz unapređenje postojećih i razvoj novih usluga nisu navedena potrebna finansijska sredstva, a plan je uvođenje četiri nove usluge.

Zdrava multikulturalna zajednica: Rekonstrukcija obrazovnih ustanova, nove usluge socijalne zaštite

Degazator kod Šlajza – obnovljivi izvor energije se još ne koristi

Mere za ostvarenje razvojnog pravca zdrava multikulturalna zajednica koja zadovoljava potrebe svih stanovnika opštine su: ulaganje u infrastrukturu objekata namenjenih obrazovanju, jačanje kompetencija zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja, razvoj infrastrukture u oblasti socijalne zaštite, jačanje profesionalnih kompetencija zaposlenih u oblasti socijalne zaštite, unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga socijalne zaštite, obezbeđivanje sistemskog i planskog pristupa oblasti socijalne zaštite kroz kreiranje dokumenata javnih politika, razvoj infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite, jačanje profesionalnih kompetencija zaposlenih u oblasti zdravstvene zaštite, promocija zdravih stilova života i jačanje prevencije u oblasti zdravstvene zaštite, jačanje infrastrukturnih kapaciteta za razvoj i unapređenje sporta, obezbeđivanje kontinuiteta u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti sporta, razvoj infrastrukture u oblasti kulture, kreiranje novih i unapređenje postojećih kulturnih sadržaja i lokaliteta, jačanje kapaciteta zaposlenih u oblasti kulture.

U oblasti ulaganja u infrastrukturu objekata namenjenih obrazovanju navodi se da je planirano ulaganje u vaspitno-obrazovne objekte i u prilagođavanje infrastrukture osobama sa invaliditetom.

Nije precizirano koliko novca će biti uloženo u planirano, već se kaže da su izvori finansiranja budžet opštine Bečej i eksterni izvori finansiranja (projektno finansiranje) iz regionalnih/ nacionalnih/međunarodnih fondova.

Do 2030. godine trebalo bi da broj sprovedenih projekata izgradnje/rekonstrukcije/sanacije/opremanja predškolskih objekata bude 5, osnovnoškolskih 5, srednjoškolskih 3, a broj obrazovnih objekata prilagođenih osobama sa invaliditetom 3.

U oblasti socijalne zaštite planira se, između ostalog, infrastrukturno uređenje objekata namenjenih pružanju usluga socijalne zaštite (održavanje, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i opremanje navedenih objekata).

Prilikom sprovođenja mere poseban akcenat biće stavljen na prilagođavanje infrastrukture osobama sa invaliditetom.

Prikupljanje otpada za reciklažu

Broj sprovedenih projekata iz oblasti izgradnje/rekonstrukcije/sanacije/opremanja objekata koji su u funkciji socijalne zaštite do 2030. godine treba da bude 4.

Iznos planiranog novca se ne navodi.

Planira se i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i uvođenje novih usluga.

Planirano je uvođenje 5 novih usluga do 2030: otvaranje prihvatne stanice, uređenje prostora za sastanke dece i roditelja u kontrolisanim uslovima, otvaranje sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja, psihološko savetovalište u naseljenim mestima na dva jezika i otvaranje kluba za stare.

U oblasti zdravstva takođe nisu navedeni planirani iznosi za predviđene mere, a recimo, predviđeno je da se do 2030. godine infrastrukturno urede objekti namenjeni pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Pod infrastrukturnim uređenjem podrazumeva se održavanje, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i opremanje objekata.

Prilikom sprovođenja mere poseban akcenat biće stavljen na prilagođavanje infrastrukture osobama sa invaliditetom.

U narednih 7 godina predviđeno je uređenje 4 objekta zdravstvene zaštite, ali se ne zna koji su objekti u pitanju.

U oblasti unapređenja sporta takođe nema preciznih iznosa, a planira se, između ostalog, izgradnja/rekonstrukcija/sanacija/opremanje 4 objekta, a u oblasti kulture takođe se planira izgradnja/rekonstrukcija/sanacija/opremanje 4 objekta i organizovanje više stotina događaja godišnje u muzeju, pozorištu i biblioteci.

Održivi urbanistički razvoj: Zelene površine, igrališta, kanalizacija, energetska efikasnost, trotoari…

Za održivi urbanistički razvoj treba ostvariti planiranje, razvoj i održavanje javnih zelenih površina, otvorenih javnih prostora namenjenih sportu, rekreaciji i razonodi, uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta, povećanje energetske efikasnosti i stepena korišćenja energije iz obnovljivih izvora, izgradnju, unapređenje i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima, održavanje lokalne putne infrastrukture, upravljanje komunalnim i drugim otpadom i monitoring kvaliteta vazduha, zemljišta i buke.

U tim oblastima, između ostalog, predviđeno je da do 2030. godine broj uređenih javnih parkova bude 7, broj novih zasada 200, broj sertifikovanih dečjih igrališta 12, a broj opremljenih lokacija za vežbanje 5.

Trebalo bi da do 2030. godine bude uspostavljen i sistem energetskog menadžmenta imenovanjem energetskog menadžera opštine do kraja 2024. godine, usvajanje Programa energetske efikasnosti (do kraja 2025. godine), izrada projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti (3 godišnje) itd.

Do 2030. godine broj sprovedenih projekata energetske efikasnosti na javnim zgradama treba da bude 15, na privatnim objektima 500, a broj javnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije trebalo bi da bude 10.

Trotoar u Donjem gradu

Planirana je rekonstrukcija i izgradnja prečištača za otpadne vode u opštini Bečej, izgradnja postrojenja/fabrika vode u naseljenim mestima, rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u naseljenim mestima…

Broj izgrađenih/rekonstruisanih prečišćtača otpadnih voda do 2030. godine trebalo bi da bude 3, broj izgrađenih postrojenja/fabrika vode 1, treba zatim da bude izgrađeno/rekonstruisano 144.183 metra kanalizacione mreže, te da bude izgrađeno/rekonstruisano 15.000 metara vodovodne mreže.

Do 2030. planirana je izgradnja, sanacija i održavanje kolovoza i saobraćajnica na teritoriji opštine Bečej, izgradnja, sanacija i održavanje pešačkih i biciklističkih staza, postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije u blizini škola i vrtića…

Do tog vremena dužina izgrađenih/saniranih kolovoza treba da bude 20.000 metara, dužina izgrađenih/saniranih biciklističkih staza i trotoara 7.000 metara…

U oblasti upravljanja otpadom predviđeno je smanjenje broja nesanitarnih i divljih deponija, povećanje procenta otpada koji se reciklira, izgradnja transfer ili pretovarne stanice.

Broj nesanitarnih deponija (aktuelna „Botra“) do 2030. treba da bude nula, a to znači odnošenje bečejskog smeća na regionalnu deponiju.

Do tada u opštini ne treba da postoji nijedna divlja deponija, a treba da bude izgrađena transfer stanica.

Procenat recikliranog otpada sa sadašnjih 40 trebalo bi da bude uvećan na 60 odsto.

Do 2030. godine broj merenja buke, kvaliteta zemljišta i vazduha treba da bude po jedan godišnje. Sada je, kako se navodi, taj broj nula.

Za ostvarenje navedenih mera nisu precizirana potrebna finansijska sredstva, navedeno je samo da će izvori finansiranja biti budžet opštine Bečej i eksterni izvori finansiranja (projektno finansiranje) iz regionalnih/nacionalnih/ međunarodnih fondova.

Kako ćemo znati da li se Plan razvoja ostvaruje?

O tome kakao ćemo znati da li se Plan razvoja opštine ostvaruje, u nacrtu plana navodi se da će praćenje sprovođenja dokumenta raditi prikupljanjem informacija u vezi sa realizacijom aktivnosti koje su definisane u srednjoročnom planu koji predstavlja operacionalizaciju Plana razvoja za određeni period.

Potom bi trebalo da sledi vrednovanje kako bi se utvrdio stepen promene koji je nastao sprovođenjem definisanih mera.

Poslednji korak je izveštavanje (to nije postojalo u vezi sa Strategijom održivog razvoja opštine koji je istekao 2020. godine).

Navodi se da je „izveštavanje direktno povezano sa srednjoročnim planom, te će se vršiti priprema godišnjih izveštaja o sprovođenju srednjoročnog plana. Ovaj izveštaj je ujedno i izveštaj o sprovođenju Plana razvoja, s obzirom na to da je srednjoročni plan operacionalizacija Plana razvoja za kraći period. Dodatno, na trogodišnjem nivou biće sastavljan Izveštaj o postignutim učincima Plana razvoja opštine Bečej 2024-2030. godine. Prvi srednjoročni plan opštine Bečej biće izrađen tokom 2024. godine, te će pokrivati period 2025-2027. godine. U skladu sa tim, prvi izveštaj o sprovođenju srednjoročnog plana biće izrađen najkasnije do 15. marta 2026. godine za prethodnu fiskalnu godinu i biće usklađen sa odredbama iz Uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova. Ovaj plan predstavlja i izveštaj o sprovođenju Plana razvoja. Izveštaj o postignutim učincima biće izrađen u prvom kvartalu 2026. godine za prethodni trogodišnji period. Predlog ovog izveštaja utvrđuje Opštinsko veće i podnosi ga na usvajanje Skupštini opštine (najkasnije u roku od šest meseci od isteka trogodišnjeg perioda sprovođenja). Ukoliko se nakon usvajanja izveštaja utvrdi potreba za revidiranjem Plana razvoja proces revizije sprovodiće se prema istoj proceduri koja je definisana za usvajanje Plana razvoja. Izveštaj o sprovođenju srednjoročnog plana i Izveštaj o postignutim učincima biće objavljivani na zvaničnoj internet stranici opštine Bečej najkasnije 15 dana od dana usvajanja“.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *