Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Poseban program za novac iz budžeta: Kako će Vodokanal potrošiti 44 miliona dinara?

Kako će Vodokanal potrošiti 44 miliona dinara?

U posebnom programu korišćenja sredstava iz budžeta opštine Bečej za 2023. godinu Javnog preduzeća Vodokanal koji je usvojen na sednici lokalnog parlamenta 30. decembra 2022, navodi se da se iz opštinskog budžeta obezbeđuje 44,3 miliona dinara (iznos od oko 27 miliona odobren je na konkursu pokrajine).

Za održavanje sistema atmosferske kanalizacije, fontana, zalivnog sistema, javnih bunara, za revitalizaciju bunara i održavanje opreme za dezinfekciju vode obezbeđeno je 16.928.000 dinara sa PDV-om, a na ime kapitalne investicije, za izgradnju bunara B-0/3 i B-0/4 u Bečeju 27,4 miliona dinara (na osnovu rezultata konkursa kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo).

Iz Vodokanala napominju da na osnovu Odluke o javnoj atmosferskoj kanalizaciji, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, neophodno je da novac za tekuće održavanje sistema atmosferske kanalizacije, fontana, zalivnog sistema i javnih bunara bude planiran u budžetu osnivača javnog preduzeća.

Iznos sredstava koji bude predviđen za održavanje atmosferske kanalizacije će se trošiti za čišćenje, produvavanje, mašinsko odgušivanje zacevljene atmosferske kanalizacije i cevastih propusta ispod kolskih prilaza i kolovoza, preventivno čišćenje i produvavanje slivničkih rešetki uz saobraćajnice, ručno čišćenje, košenje, sečenje zelenila u otvorenim zemljanim atmosferskim kanalima, mašinsko izmuljivanje otvorenih zemljanih atmosferskih kanala, čišćenje betonskih rigola pored saobraćajnica, utovar i odvoz mulja na deponiju, na radove na izradi slivničkih rešetki i zacevljivanje atmosferskih kanala, kao i na radove na popravkama izlomljenih rešetki i šahtova, piše u posebnom programu Vodokanala za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Bečej.

Javno preduzeće Vodokanal nema potrebnu mehanizaciju za održavanje većih atmosferskih kanala (melioracionih kanala) koji se najčešće nalaze na periferijama građevinskog rejona, koji su u ranijem periodu održavani od DTD „Srednja Bačka“.

Planirana sredstva iz budžeta opštine Bečej za održavanje fontana su opredeljena za funkcionisanje dve fontane na gradskom trgu: prolećno čišćenje i puštanje fontana u rad, redovan nedeljni pregled i dopuna hemikalija, čišćenje i pranje fontana, priprema fontana za zimski period, nabavka hemikalija i nabavka rezervnih delova. Novac za održavanje zalivnog sistema biće potrošen na zamenu magnetnih ventila, zamenu prskalica zbog loma ili krađe, zamenu plastičnih šahtova gde se nalaze magnetni ventili, zamenu PVC spojnica, i na obilazak zalivnog sistema radi nadzora i ručnog upravljanja zbog podešavanja prskalica. Sredstva koja su planirana za održavanje javnih bunara biće potrošena na rekonstrukcija nadzemnog dela četiri javna bunara i za uzimanje uzoraka i analizu kvaliteta vode sa bunara. Novac koji je planiran za održavanje bunara biće potrošen na revitalizaciju bunara za vodosnabdevanje na izvorištu u Bečeju.

Periodičnu revitalizaciju bunara potrebno je uraditi u cilju zadržavanja postojećih kapaciteta izvorišta. Prosečan radni vek bunara je oko 15-20 godina. Posle tog perioda revitalizacijom je moguće produžiti vek trajanja bunara za 3-5 godina. Jedan bunar se maksimalno može revitalizovati 4-5 puta.

Kako u Bečeju nedostaju bunarski kapaciteti, potrebno je konstantno revitalizovati bunare, kako bi se postojeći kapaciteti sačuvali, kažu u Vodokanalu.

Sredstva koja su planirana za održavanje opreme za dezinfekciju vode, biće potrošena na održavanje opreme za dezinfekciju vode na fabrici vode u Bečeju (oprema je puštena u rad u junu 2015. godine), na bunarima u Bačkom Gradištu (oprema je puštena u rad u avgustu 2016. godine) i na bunaru B-1 u Mileševu (oprema je puštena u rad u julu 2020. godine).

Što se tiče novca koji je planiran za izgradnju bunara B-0/3 i B-0/4 u Bečeju, biće potrošen za isplatu dobavljačima za urađen posao. Proces javne nabavke za izvođača radova na izgradnji bunara pokrenut je krajem prošle godine, a procenjena vrednost nabavke bila je 26,7 miliona dinara.

Planirana je izgradnja baterije od dva vertikalna cevna bunara na lokaciji izvorišta. Predmet nabavke je bušenje, opremanje, povezivanje bunara u zajednički sabirni sistem izvorišta i uređenje lokaliteta baterije bunara.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *