Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Program fonda za zaštitu životne sredine usvojen tek u junu: Najviše potrošeno za čišćenje divljih deponija

<strong>Najviše potrošeno za čišćenje divljih deponija</strong>

Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2022. godinu usvojen je na sednici Skupštine opštine polovinom godine za koju se donosi, 7. juna ove godine, po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

Za Budžetski fond za ovu godinu predviđeno je 15,4 miliona dinara (prošle godine bilo je predviđeno 17,5 miliona) dinara iz opštinskog budžeta.

Za program praćenja kvaliteta vazduha planirana je potrošnja 300.000 dinara, a rezultati monitoringa treba da budu objavljeni na sajtu opštine Bečej. Do 9. decembra nisu objavljeni izveštaji na internet stranici opštine.

Za program praćenja koncentracije alergenog polena predviđeno je 500.000 dinara. U oba slučaja cilj je, navodi se u programu, uspostavljanje stalne kontrole kvaliteta vazduha i koncentracije alergenog polena.

Za gpdišnje čišćenje kabastog smeća na teritoriji opštine Bečej predviđeno je 4.801.000 dinara.

Za izradu urbanističkog projekta za izradu transfer stanice za upravljanje komunalnim otpadom – transfer stanica „Botra“ planirana je potrošnja milion dinara.

Za prvu fazu sprovođenja aktivnosti radi formiranja centra na opremanju transfer stanice planirano je da se obezbedi 3 miliona dinara.

Za program praćenja kvaliteta površinskih voda trebalo je da bude potrošeno 200.000 dinara, a cilj je uspostavljanje stalne kontrole kvaliteta površinskih voda.

Za program zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (Park Prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva) predviđeno je 3 miliona dinara, a taj posao je u nadležnosti JP Komunalac.

Za program zaštite i razvoja projekta Spomenik prirode „Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela“ obezbeđeno je 300.000 dinara i posao je u ingerenciji JP Komunalac.

Za suzbijanje invazivnih vrsta ambrozije predviđeno je 1,5 miliona dinara, a cilj je sistematsko mapiranje i uklanjanje invazivne vrste radi zaštite zdravlja stanovnika opštine Bečej.

„Cena“ programa praćenja nivoa buke u životnoj sredini je 400.000 dinara.

Za obeležavanje značajnih datuma predviđeno je 100.000 dinara.

Za edukaciju na terenu sa organizovanim prevozom učenika planirana je potrošnja 150.000 dinara.

Za propagande aktivnosti u vezi sa značajnim datumima navodi se iznos od 100.000 dinara, za edukaciju zaposlenih 20.000, a za informisanje javnosti i izradu sajta 30.000 dinara.

U ovogodišnjem budžetskom fondu nije predviđen novac za uništavanje krpelja i komaraca, za razliku od 2021. godine, kada je za uništavanje komaraca bilo predviđeno 9,5 miliona, a krpelja 700.000 dinara. Podsetimo da je opština Bečej ranije potpisala dvogodišnji ugovor sa firmom „Eko-dez“ iz Beograda za uništavanje komaraca i krpelja.

Od januara do kraja oktobra 2022. godine iz Budžetskog fonda od ukupno planiranih 15,4 miliona dinara, potrošeno je 9.293.000 dinara. Za uništavanje ambrozije potrošeno je 1,5 miliona, za propagande aktivnosti, programe i projekte do kraja oktobra nije potrošeno ništa od planiranih 100.000, za edukacije na terenu potrošen iznos je 93.000 dinara (planirano 150.000), za edukaciju zaposlenih nije potrošeno ništa (planirano 20.000), niti za informisanje i izradu sajta (30.000) i za obeležavanje značajnih datuma (100.000).

Za čišćenje divljih deponija u opštini potrošeno je 4,8 miliona (ostalo je 999 dinara), za izradu urbanističkog projekta za izradu transfer stanice i njeno opremanje nije potrošeno ništa (planirano 4 miliona), za program praćenja alergenih polena potrošeno je 400.000 dinara (planirano 500.000), za program i monitoring kontrole vazduha do kraja oktobra nije potrošen niti jedan dinara (planiran je iznos od 300.000), a isti je slučaj i sa programom i monitoringom komunalne buke (400.000) i sa programom praćenja kvaliteta površinskih voda (200.000). Za „Staru Tisu“ potrošeno je 2,5 miliona dinara od planiranog iznosa, 3 miliona dinara, a za sanacioni postupak uređenja drvoreda hrasta na putu ka Bačkom Petrovom Selu nije potrošen nijedan dinara (planirani iznos bio je 300.000).

Prošle, 2021. godine planirani prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej bili su 17,6 miliona dinara, a do kraja godine potrošeno je 15,3 miliona dinara. Iz prošlogodišnjeg Budžetskog fonda najveći iznos obezbeđen je za uništavanja komaraca, 9,4 miliona dinara.

U toku 2020. godine u Budžetskom fondu je planiran iznos od 19,4 miliona dinara i do kraja te godine potrošeno je 16,4 miliona, najveći iznos je i te godine obezbeđen za uništavanje komaraca, 9,5 miliona dinara.

D.M.

Projekat „Odgovorno rukovanje otpadom je mogućnost – ne problem“ (II deo) je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *