Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda: Nema objekata tercijalnog stepena prečišćavanja

<strong>Nema objekata tercijalnog stepena prečišćavanja</strong>

Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju nisu izgrađeni objekti tercijalnog stepena prečišćavanja otpadnih voda, to jest objekti za uklanjanje fosfora i azota, a izgrađeni su samo objekti za primarno-mehaničko i sekundarno-biološko prečišćavanje, kao i muljna linija – u vreme kada je prečistač građen, plan je bio da se dograđuje fazno, ali do danas je izgrađenost prečistača, po procenama, oko 60 odsto.

Prilikom tumačenja rezultata rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju na osnovu izveštaja o kvalitetu otpadnih voda, sve to treba imati u vidu.

Ukupne količine ispuštene otpadne vode, sa atmosferskim vodama, na pogonu za prečišćavanje otpadnih voda Javnog preduzeća Vodokanal u Bečeju su u poslednje četiri godine bile sledeće: 2019. godine 938.008 m³, 2020. godine 946.124 m³, 2021. godine 1.049.989 m³, a u prvih 9 meseci 2022. godine 658.571 m³.

O kvalitetu otpadnih voda govore rezultati ispitivanja, naime, Javno preduzeće Vodokanal angažuje akreditovanu laboratoriju za uzorkovanje i utvrđivanje kvaliteta otpadnih voda na ulazu, kao i na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju, uzorci se uzimaju 12 puta godišnje. Ovu uslugu, koji godinama unazad obavlja Institut za javno zdravlje Vojvodine iz Novog Sada, Vodokanal ugovara u postupcima javnih nabavki.

Parametri koji se kontrolišu prilikom analize kvaliteta otpadnih voda na ulazu i izlazu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju, a na osnovu kojih se daje ocena kvaliteta ispuštene otpadne vode sa pregledom mera za poboljšanje prečišćavanja i ocenom efikasnosti su: boja, miris, vidljive materije, pH, ukupne suve materije, žareni ostatak, gubitak žarenjem, suspendovane materije, taložive materije nakon 1 č, taložive materije nakon 2 č, hemijska potrošnja kiseonika (HPK), biološka potrošnja kiseonika nakon 5 dana (BPK), biološka potrošnja kiseonika nakon 5 dana u filtriranom uzorku (BPK), amonijak, nitrati, masti i ulja (etarski ili ugljentetrahloridni ekstrakt), sulfati, sulfidi, olovo, hrom (VI), hrom (III), nikal, cink, gvožđe, fenoli, deterdženti, natrijum, fosfor ukupan, azot ukupan, belančevine, sadržaj kiseonika, elektroprovodljivost.

U izveštaju o uzorkovanju i ispitivanju (fizičko-hemijska analiza, ne i mikrobiološka) otpadnih voda na izlazu iz prečistača, vodoprijemnik je kanal DTD, koji nosi datum 3. oktobar 2022. godine, navodi se da su senzorne karakteristike uzorka vode bile: žuta boja, mutna, bez prisustva primesa, s mirisom kanalizacije. Komentar rezultata ispitivanja glasi da su utvrđene vrednosti ispitanih parametara u uzorku otpadne vode koji imaju propisane granične vrednosti u uzorku otpadne vode, ne prelaze propisane granične vrednosti Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje.

Međutim, u prilogu tog izveštaja se navodi da procenat smanjenja koncentracije suspendovanih materija i ukupnog azota u odnosu na opterećenje ulazne vode ne ispunjavanju propisane zahteve Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje (koncentracija ukupnog fosfora je nakon postrojenja za prečišćavanje otpadne vode veća od koncentracije ukupnog fosfora na ulazu u postrojenje).

Ista situacija se ponavlja i u ostalim izveštajima za 2022. godinu: utvrđene vrednosti ispitanih parametara u uzorku otpadne vode koji imaju propisane granične vrednosti u uzorku otpadne vode, ne prelaze propisane granične vrednosti Uredbe, ali procenat smanjenja koncentracije hemijske potrošnje kiseonika, ukupnih suspendovanih materija, ukupnog azota i ukupnog fosfora (u odnosu na opterećenje ulazne vode) ne ispunjavaju zahteve Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje, osim u jednom slučaju u ovoj godini, kada i ti parametri ispunjavaju zahteve uredbe.

Odvođenje otpadnih voda u Bečeju se obavlja putem sabirnog kolektora – ukupna otpadna voda se transportuje do glavne crpne stanice, pre koje prolazi kroz mehaničku rešetku.

Prečišćavanje otpadnih voda se radi tako što se putem cevovoda transportuje do aeracionih bazena gde se obavlja površinska aeracija i mešanje sa recirkulacionim muljem iz naknadnog taložnika koji se vraća putem pumpne stanice za višak mulja.

Nakon toga otpadna voda ide u sekundarni taložnik, gde se vrši taloženje. Nakon završenog taloženja voda se ispušta u kanal DTD Bečej-Bogojevo.

Objekti postrojenja za prečišćavanje pitke vode su aerator, filterska stanica, rezervoar, pumpna stanica, centralna kontrolna jedinica i ostale infrastrukturne dodatne jedinice.

Kapacitet aeratora i filterske stanice je 260 l/s. Pumpna stanica sirove vode je dimenzionisana na kapacitet od 530 l/s od kojih je 210 l/s instalirano.

Prosečan protok vode kroz postrojenje za prečišćavanje Bečej je 350 m3/h. U toku noći protok opadne do 180 m3/h na nekoliko časova. Maksimalni kapacitet postrojenja je 470 m3/h

K.D.F.

Projekat „Odgovorno rukovanje otpadom je mogućnost – ne problem“ (II deo) je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *